| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/132/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391)

Rada Gminy Bojszowy uchwala

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uzależnionej od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. Ustala się dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o której mowa w § 1:

1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 10 zł miesięcznie na osobę.

2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 18 zł miesięcznie na

osobę.

§ 3. 1. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za jeden pojemnik lub kontener na odpady zmieszane w wysokości:

o pojemności   120 l -   22 zł

o pojemności   240 l -   36 zł

o pojemności   1100l -   76 zł

o pojemności   7000 l   - 500 zł.

2) za jeden worek na odpady zbierane w sposób selektywny 4 zł.

2. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wyższe od stawek wymienionych w pkt. 1, jeżeli odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:

o pojemności               120l -   30 zł

o pojemności               240l -   50 zł

o pojemności               1100l -   150 zł

o pojemności               7000 l   - 750 zł.

§ 4. 1. Miesięczna  opłata  za  gospodarowanie   odpadami   komunalnymi   ponoszona  przez  właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub 2.

2. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za każdorazowy odbiór pojemnika, kontenera lub worka stanowić będzie iloczyn liczby pojemników, kontenerów lub worków oraz stawki opłat za pojemnik, kontener lub worek, określonej w § 3.

4. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej przez właścicieli nieruchomości określa odrębna uchwała.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »