| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 3/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVII/455/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zmianami) Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXVII/455/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 27 listopada 2012 r., poz.5041) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1. Uchwałą Nr XXIX/493/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. Rady Miasta Chorzów o zmianie uchwały
Nr XXVII/455/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 10 stycznia 2013 r. poz.310).

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 3/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 lutego 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/455/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.6k ust.1 pkt 1, w związku z art.6j ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.) oraz na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Chorzów, w wysokości 15,50 zł miesięcznie/osobę

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Chorzów, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości 11,00 zł miesięcznie/osobę.

3. Ustala się stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

a) 0,12 m 3 /0,14 m 3 - 20,00 zł/pojemnik,

b) 0,24 m 3 – 32,00 zł/pojemnik,

c) 1,1 m 3 – 68,00 zł/pojemnik,

d) 7,0 m 3 – 596,00 zł/pojemnik.

4. Ustala się niższą stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny:

a) 0,12 m 3 /0,14 m 3 12,00 zł/pojemnik,

b) 0,24 m 3 - 26,00 zł/pojemnik,

c) 1,1 m 3 - 51,00 zł/pojemnik,

d) 7,0 m 3 397,00 zł/pojemnik.

5. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 ust.1 lub 2 i § 1 ust.3 lub 4.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r. lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »