| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/605/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 2a oraz 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Gliwice powstającymi
na zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawek opłat określonych w § 2.

2. Przez powierzchnię lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię użytkową budynku lub jego części zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.).

§ 2. 1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi:

1) 0,30 zł za każdy 1 m² dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m²,

2) 0,20 zł za każdy 1 m2powierzchni lokalu mieszkalnego z przedziału 60,01 m2do 90 m2włącznie,

3) 0,10 zł za każdy 1 m² powierzchni lokalu mieszkalnego z przedziału 90,01 m² do 120 m² włącznie,

4) 0,05 zł za każdy kolejny 1 m² powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 120,01 m².

2. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi:

1) 0,45 zł za każdy 1 m² dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m²,

2) 0,30 zł za każdy 1 m2powierzchni lokalu mieszkalnego z przedziału 60,01 m2do 90 m2włącznie,

3) 0,15 zł za każdy 1 m² powierzchni lokalu mieszkalnego z przedziału 90,01 m² do 120 m² włącznie,

4) 0,08 zł za każdy kolejny 1 m² powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 120,01 m².

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »