| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 360/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie Miasta i Gminy Woźniki na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 ust. 1 pkt a i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz.724) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

§ 1.

Dzienna opłata targowa pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach wynosi:

1. Produkty spożywcze:

- przy sprzedaży dokonywanej z samochodu 18,00 zł dziennie,

- przy drobnej sprzedaży artykułów własnej produkcji mieszkańców gminy 5,00 zł miesięcznie.

2. Produkty przemysłowe:

- przy sprzedaży dokonywanej z samochodów ciężarowych 18,00 zł dziennie,

- przy pozostałej sprzedaży 18,00 zł dziennie.

§ 2.

Opłata jest płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach w dniu dokonywania sprzedaży lub pobierana przez sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Woźniki.

§ 3.

Inkasentami opłaty targowej są sołtysi w obrębie swojego sołectwa, t.j.:

- Pan Stefan Oleksik - na terenie Sołectwa Babienica,

- Pani Lidia Grund - na terenie Sołectwa Czarny Las,

- Pan Andrzej Duszczak - na terenie Sołectwa Drogobycza,

- Pan Józef Pentok - na terenie Sołectwa Dyrdy,

- Pan Łucjan Garus - na terenie Sołectwa Kamienica,

- Pan Henryk Matyl - na terenie Sołectwa Kamieńskie Młyny,

- Pan Stanisław Wojsyk - na terenie Sołectwa Ligota Woźnicka,

- Pani Maria Opiełka - na terenie Sołectwa Lubsza,

- Pani Jadwiga Sapa - na terenie Sołectwa Piasek,

- Pan Jan Mońka - na terenie Sołectwa Psary. 

§ 4.

Inkasentem opłaty targowej dla Miasta Woźniki zostaje Krystyna Barczyk - inspektor Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

§ 5.

Stawkę inkasa opłaty targowej ustala się w wysokości 20 % zainkasowanych wpłat.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr 235/XIX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26.11.2012 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Woźniki na rok 2013.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »