| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 1 marca 2002 r.

w sprawie terminów płatności uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu

Na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Uposażenie wypłaca się funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem", w terminach miesięcznych z góry w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, za który uposażenie przysługuje.
§ 2.
Inne należności pieniężne wypłaca się funkcjonariuszowi w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków uzasadniających ich wypłatę, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innego terminu wypłaty.
§ 3.
Należności pieniężne w związku ze zwolnieniem ze służby wypłaca się funkcjonariuszowi nie później niż w dniu zwolnienia ze służby.
§ 4.
1. Termin wypłaty uposażenia może zostać przesunięty przez Szefa Biura Ochrony Rządu na jeden z pięciu ostatnich dni roboczych miesiąca poprzedzającego dzień wypłaty, w szczególności w przypadkach:

1) na pisemny umotywowany wniosek funkcjonariusza,

2) jeżeli funkcjonariusz ze względu na wykonywanie zadań służbowych nie może odebrać uposażenia w dniu wypłaty,

3) jeżeli przemawiają za tym ważne względy służbowe.

2. Termin wypłaty innych należności pieniężnych może zostać przesunięty w przypadkach, o których mowa w ust. 1.

§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 31 marca 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Chudzik

menedżer centralnego działu rozliczeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »