| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 września 2003 r.

w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

Na podstawie art. 109 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wartość dziennej normy wyżywienia, zwana dalej „wartością dzienną”, powinna zawierać nie mniej niż 2 800 kcal w artykułach żywnościowych dla osadzonych w wieku do ukończenia 18. roku życia, a dla pozostałych nie mniej niż 2 600 kcal.

2. Procentowa zawartość składników odżywczych, obejmująca wartość dzienną, powinna wynosić w posiłkach odpowiednio:

1) białko – 10–15%;

2) tłuszcze – poniżej 30 %;

3) węglowodany – 50–65 %.

3. Wartość dzienna, poza ziemniakami, powinna obejmować co najmniej 300 g warzyw.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy diety określonej w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b.

§ 2.
1. Osadzony otrzymuje wyżywienie odpowiadające danej wartości dziennej według przysługującej mu normy wyżywienia lub rodzaju diety.

2. Wartość dzienna obejmuje:

1) normy wyżywienia:

a) podstawową – „P”,

b) dla osadzonych w wieku do ukończenia 18. roku życia – „M”;

2) rodzaje diet:

a) lekkostrawną – „L”,

b) cukrzycową – „Lc”.

3. Osadzony zatrudniony w warunkach szczególnie uciążliwych, w dniach wykonywania pracy, otrzymuje dodatkową normę wyżywienia – „Pf”. Wartość dzienna dodatkowej normy wyżywienia powinna zawierać nie mniej niż 1 000 kcal.

4. Niepobrane przez osadzonego wyżywienie, w danym dniu w godzinach wydawania posiłków, nie podlega wydaniu w późniejszym terminie i nie wypłaca się za nie równowartości pieniężnej.

§ 3.
1. O przyznaniu osadzonemu jednej z diet, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, decyduje lekarz, który określa również okres czasu, na jaki zleca określoną dietę.

2. Chory na cukrzycę insulinozależną, oprócz wyżywienia przewidzianego jak dla diety cukrzycowej, otrzymuje przy śniadaniu cukier w postaci stałej, w ilości 6 g/dobę.

3. Wykaz produktów zabronionych przy sporządzaniu posiłków dla diet lekkostrawnej i cukrzycowej oraz inne wymagania ich dotyczące stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Osadzonemu, którego stan zdrowia wymaga zastosowania wyżywienia innego niż określone w § 2 ust. 2, lekarz może zlecić wyżywienie indywidualne, określając w szczególności:

1) liczbę i godziny wydawania posiłków w ciągu doby – jeśli to konieczne;

2) kaloryczność dobową;

3) procentową zawartość składników odżywczych;

4) zabronione sposoby przyrządzania produktów;

5) listę produktów zabronionych;

6) czas, na jaki zleca określone wyżywienie.

§ 4.
Osadzonemu przebywającemu w pomieszczeniu, w którym temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 °C, zapewnia się dodatkowe napoje.
§ 5.
1. Wysokość stawek dziennych norm wyżywienia oraz diet określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Do kalkulacji wysokości stawek dziennych, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się ceny zakupu produktów spożywczych.

3. Dopuszcza się oszczędności lub przekroczenia wysokości stawek dziennych w wysokości do 10 %.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z sezonowością występowania artykułów spożywczych na rynku i zróżnicowaniem cen w zależności od pory roku, dopuszcza się oszczędności wysokości stawek dziennych do 20 %, pod warunkiem niepogorszenia jakości wyżywienia, tj. zmniejszenia objętości dań oraz wymaganej wartości kalorycznej posiłków. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego, zwany dalej „dyrektorem jednostki”, na wniosek funkcjonariusza nadzorującego służbę żywnościową.

5. Osadzonemu, któremu lekarz zlecił wyżywienie indywidualne, można podwyższyć obowiązującą stawkę dzienną diety lekkostrawnej, nie więcej niż o 20 %. Decyzję w tym zakresie, na wniosek lekarza, podejmuje dyrektor jednostki.

6. W dniach świąt państwowych i kościelnych, ustawowo wolnych od pracy, dyrektor jednostki może wyrazić zgodę na przekroczenie do 30 % wysokości stawek dziennych norm wyżywienia.

7. Wysokość stawki dziennej dla osadzonego, który za zgodą dyrektora jednostki korzysta z wyżywienia uwzględniającego jego wymogi religijne i kulturowe, odpowiada należnej mu normie wyżywienia lub diecie.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. N r 111, poz. 1061 i N r 142, poz. 1380.

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 87, poz. 976).

Załącznik 1. [WYKAZ PRODUKTÓW ZABRONIONYCH PRZY SPORZĄDZANIU POSIŁKÓW DLA DIET LEKKOSTRAWNEJ I CUKRZYCOWEJ ORAZ INNE WYMAGANIA ICH DOTYCZĄCE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 2 września 2003 r. (poz. 1633)

Załącznik nr 1

WYKAZ PRODUKTÓW ZABRONIONYCH PRZY SPORZĄDZANIU POSIŁKÓW DLA DIET LEKKOSTRAWNEJ I CUKRZYCOWEJ ORAZ INNE WYMAGANIA ICH DOTYCZĄCE

Tabela nr 1

Produkty zabronione w diecie lekkostrawnej

Lp.

Rodzaj produktu

Zabronione

1

Pieczywo

świeże, razowe, żytnie

2

Kasze

gruboziarniste

3

Sery

dojrzewające, topione

4

Jajka

gotowane na twardo

5

Mięsa i wędliny

tłuste, podroby, konserwy

6

Ryby

tłuste, marynowane, solone, wędzone, konserwy

7

Tłuszcze

smalec, słonina, łój, skwarki, śmietana, tłuste mleko, napoje mleczne

8

Warzywa i owoce

kiszonki, marynaty, rośliny strączkowe, gruszki, śliwki, agrest, czereśnie, orzechy

9

Przyprawy

ocet, musztarda, pieprz, papryka, ziele angielskie, liść laurowy, przyprawa do zup

10

Zupy

kapuśniak z kiszonej kapusty, grochowa, fasolowa

1. Posiłki nie mogą być smażone ani zasmażane.

2. Ilość soli kuchennej ograniczona do 6 g/dobę.

Tabela nr 2

Produkty zabronione w diecie cukrzycowej

 

Lp.

Rodzaj produktu

Zabronione

1

Zawierające cukier

cukier, słodycze, dżemy1), miód1) naturalny i sztuczny, słodkie ciasta, soki owocowe i inne napoje owocowe

2

Mięsa i wędliny

tłuste

3

Tłuszcze

wszystkie zwierzęce

4

Inne

tłuste mleko, napoje mleczne, parzona kawa

 

1) Dozwolone w niewielkich ilościach.

1. Posiłki nie mogą być smażone ani zasmażane.

2. Ilość soli kuchennej ograniczona do 6 g/dobę.

3. Spożycie warzyw (oprócz ziemniaków) w ilości 350–500 g/dobę.

4. Owoce podawane codziennie do śniadania i kolacji w ilości 200–300 g/dobę.

Załącznik 2. [WYSOKOŚĆ STAWEK DZIENNYCH]

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ STAWEK DZIENNYCH

 

Lp.

Rodzaj norm wyżywienia oraz diet

Symbol

Wysokość stawek dziennych w zł

1

Podstawowa

P

4,20

2

Dla osadzonych w wieku do ukończenia 18. roku życia

M

4,60

3

Dieta lekkostrawna

L

5,00

4

Dieta cukrzycowa

Lc

6,00

5

Dodatkowa

Pf

3,20

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »