| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 19 września 2003 r.

o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

Art. 1.
W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w wysokości nie większej niż 0,35 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 2 % w stosunku rocznym – na cele, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1,”;

2) po art. 10a dodaje się art. 10b w brzmieniu:

„Art. 10b. 1. Dopłaty do oprocentowania kredytów zaciągniętych od dnia 15 lipca 2002 r. do dnia 15 lipca 2003 r. przez krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą, z przeznaczeniem na cele określone w art. 4 ust. 1 pkt 1, mogą być stosowane za okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia otrzymania kredytu, w przypadku gdy w gospodarstwach tych przedsiębiorców wystąpiły poważne szkody spowodowane przez suszę, która miała miejsce w 2003 r.

2. Oprocentowanie kredytów, o których mowa w ust. 1, ustala się w wysokości określonej w art. 6 ust. 1 pkt 2.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1995 r. Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80 poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27 poz. 243, Nr 63 poz. 702 i Nr 70, poz. 778 z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 72, poz. 744 i 746 oraz z 2003 r. Nr 104, poz. 962.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »