| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 grudnia 2003 r.

w sprawie zakresu informacji niezbędnych do sporządzenia opisu odmiany2)

Na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres informacji niezbędnych do sporządzenia przez dostawcę opisu odmiany materiału szkółkarskiego CAC, materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych.
§ 2.
Opis odmiany materiału szkółkarskiego CAC, materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych, sporządzany przez dostawcę:

1) będącego producentem tego materiału, zawiera:

a) nazwę odmiany oraz jej powszechnie znane synonimy,

b) informację o utrzymaniu i stosowanym systemie rozmnażania odmiany,

c) wskazanie cech charakterystycznych odmiany,

d) wskazanie cech różniących daną odmianę od innych odmian najbardziej do niej podobnych;

2) niebędącego producentem tego materiału zawiera:

a) nazwę odmiany oraz jej powszechnie znane synonimy,

b) wskazanie cech charakterystycznych odmiany.

§ 3.
Cechy charakterystyczne odmian i ich określenia niezbędne do sporządzenia opisu odmiany materiału szkółkarskiego CAC określa załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
Cechy charakterystyczne odmian i ich określenia niezbędne do sporządzenia opisu odmiany materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych określa się zgodnie z zasadami opisywania roślin ozdobnych, przyjętymi przez Międzynarodowy Związek Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają następujące przepisy Unii Europejskiej:

– dyrektywę Komisji 93/79/EWG z dnia 21 września 1993 r. określającą dodatkowe przepisy wykonawcze dla wykazów odmian materiału rozmnożeniowego roślin owocowych oraz roślin owocowych przechowywanych przez dostawców zgodnie z dyrektywą Rady 92/34/EWG,

– dyrektywę Rady 98/56/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin ozdobnych,

– dyrektywę Komisji 1999/68/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. określającą dodatkowe przepisy w odniesieniu do wykazów odmian roślin ozdobnych prowadzonych przez dostawców na mocy dyrektywy Rady 98/56/WE.

Załącznik 1. [CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ODMIAN l ICH OKREŚLENIA NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA OPISU ODMIANY MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO CAC]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 22 grudnia 2003 r. (poz. 140)

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ODMIAN l ICH OKREŚLENIA NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA OPISU ODMIANY MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO CAC

1. Citrus sp.

Młode pędy: zabarwienie antocjaninowe wierzchołka (10 do 15 cm od wierzchołka)

występuje

nie występuje

Owoc: kształt wierzchołka

spłaszczony

ścięty

zaokrąglony

lekko wzniesiony

znacznie wzniesiony

Owoc: kolor powierzchni

zielony

zielony do żółtego

żółty

żółty do pomarańczowego

pomarańczowy

pomarańczowy do czerwonego

różowy

czerwony

purpurowy

Termin dojrzewania owoców

bardzo wczesny

wczesny

średni

późny

bardzo późny

2. Corylus aveliana L.

Termin pękania pąków liściowych (kiedy dwa liście wyjdą z pąka)

bardzo wczesny

bardzo wczesny do wczesnego

wczesny

wczesny do średniego

średni

średni do późnego

późny

późny do bardzo późnego

bardzo późny

Termin kwitnienia kwiatów męskich

bardzo wczesny

bardzo wczesny do wczesnego

wczesny

wczesny do średniego

średni

średni do późnego

późny

późny do bardzo późnego

bardzo późny

Termin kwitnienia kwiatów żeńskich

bardzo wczesny

bardzo wczesny do wczesnego

wczesny

wczesny do średniego

średni

średni do późnego

późny

późny do bardzo późnego

bardzo późny

Okrywa: długość w porównaniu do długości owocu

krótka

równa

dłuższa

Okrywa: wcięcia

słabe

średnie

silne

Okrywa: piłkowanie wcięć

słabe

średnie

silne

Owoc: rozmiar

bardzo mały

mały

średni

duży

bardzo duży

Owoc: kształt

kulisty

stożkowaty

jajowaty

krótki lekko cylindryczny

długi lekko cylindryczny

Termin dojrzewania

bardzo wczesny

bardzo wczesny do wczesnego

wczesny

wczesny do średniego

średni

średni do późnego

późny

późny do bardzo późnego

bardzo późny

Owoc: procent ziarna (w masie)

bardzo niski

niski

średni

wysoki

bardzo wysoki

3. Cydonia Mill.

Roślina: pokrój

wyprostowany

półwyprostowany

rozłożysty

Blaszka liściowa: kształt

eliptyczny

odwrotnie jajowaty

jajowaty

zaokrąglony

Owoc: kształt ogólny

okrągły

jajowaty

gruszkowaty

przewężony

nieregularny

podłużny

4. Fragaria x ananassa Duch.

Kwiatostan: położenie w stosunku do liści

poniżej

na tym samym poziomie

powyżej

Owoc: rozmiar

bardzo mały

mały

średni

duży

bardzo duży

Owoc: dominujący kształt

nerkowaty

spłaszczony

okrągły

stożkowaty

podwójnie stożkowaty

prawie cylindryczny

klinowaty

jajowaty

sercowaty

Owoc: kolor

białawożółty

jasnopomarańczowy

pomarańczowy

pomarańczowoczerwony

czerwony

purpurowy

ciemnopurpurowy

Termin dojrzewania (50% roślin z dojrzałymi owocami)

bardzo wczesny

wczesny

średni

późny

bardzo późny

Typ owocowania

niepowtarzające się

częściowo powtarzające się

w pełni powtarzające się

5. Juglans regia L.

Termin pękania pąków

bardzo wczesny

bardzo wczesny do wczesnego

wczesny

wczesny do średniego

średni

średni do późnego

późny

późny do bardzo późnego

bardzo późny

Drzewo: typ kwiatostanów żeńskich

pojedyncze

złożone

Drzewo: typ rozgałęzień gałęzi z kwiatami żeńskimi

ograniczony

nieograniczony

Termin dojrzewania

wczesny

wczesny do średniego

średni

średni do późnego

późny

6. Malus Mill.

Drzewo: wigor

słaby

średni

silny

Owoc: kształt

kulisty

kulistostożkowaty

krótki kulistostożkowaty

płaski

płaski kulisty (spłaszczony)

stożkowaty

długi stożkowaty

ścięty stożkowaty

elipsoidalny

elipsoidalnostożkowaty (jajowaty)

podłużny

podłużny stożkowaty

podłużny przewężający się

Owoc: przeważający kolor skórki

pomarańczowy

czerwony

purpurowy

brązowy

Termin początku kwitnienia (10% kwiatów rozwiniętych)

bardzo wczesny

wczesny

średni

późny

bardzo późny

Odmiany podkładek:

Drzewo: wigor

słaby

średni

silny

Drzewo: liczba odkładów (w mateczniku)

bardzo mała

mała

średnia

duża

bardzo duża

7. Olea europea L.

Owoc: kształt

wydłużony

eliptyczny

kulisty

Owoc: kolec

występuje

nie występuje

Owoc: kształt podstawy

zaokrąglona

ścięta

szeroka

Owoc: szerokość zagłębienia przy szypułce

wąskie

średnie

szerokie

8. Prunus amygdalus Betsch.

Termin początku kwitnienia

bardzo wczesny

bardzo wczesny do wczesnego

wczesny

wczesny do średniego

średni

średni do późnego

późny

późny do bardzo późnego

bardzo późny

kwiat: kolor płatków

biały

różowobiały

różowy

ciemnoróżowy

Termin dojrzewania

bardzo wczesny

wczesny

średni

późny

bardzo późny

Owoc ususzony: kształt wierzchołka

płaski

zaokrąglony

spiczasty

Ziarno: kształt

wąskoeliptyczny

eliptyczny

szerokoeliptyczny

bardzo szerokoeliptyczny

9. Prunus armeniacum L.

Owoc: wielkość

mały

średni

duży

Owoc: głębokość zagłębienia przy szypułce

płytkie

średnie

głębokie

Owoc: kolor tła skórki

biały

kremowy do żółtego

jasnopomarańczowy

pomarańczowy

ciemnopomarańczowy

Owoc: kolor miąższu

biały

kremowy

jasnopomarańczowy

pomarańczowy

ciemnopomarańczowy

Termin początku kwitnienia (kiedy na drzewie jest niewiele w pełni rozwiniętych kwiatów)

wczesny

średni

późny

Termin dojrzewania

bardzo wczesny

wczesny

średni

późny

bardzo późny

10. Prunus avium L. i Prunus cerasus L.

Termin kwitnienia

bardzo wczesny

wczesny

średni

późny

bardzo późny

Owoc: rozmiar

bardzo mały

mały

średni

duży

bardzo duży

Owoc: kolor skórki

żółty

pomarańczowoczerwony

cynobrowy na jasnożółtym tle

cynobrowy

mahoniowy

czarny

Owoc: termin dojrzewania

bardzo wczesny

wczesny

średni

późny

bardzo późny

11. Prunus domestica L.

Owoc: rozmiar (fizjologicznie dojrzałego owocu)

bardzo mały

mały

średni

duży

bardzo duży

Owoc: ogólny kształt z profilu (fizjologicznie dojrzałego owocu)

zaokrąglony spłaszczony

zaokrąglony

podłużny

wydłużony

Owoc: kolor tła skórki włączając meszek (fizjologicznie dojrzałego owocu)

białawy (przezroczysty)

zielony

żółtawozielony

żółty

pomarańczowożółty

czerwony

purpurowy

fioletowoniebieski

Owoc: kolor miąższu (fizjologicznie dojrzałego owocu)

białawy

żółty

żółtawozielony

zielony

pomarańczowy

czerwony

Pestka: zrośnięcie z miąższem (fizjologicznie dojrzałego owocu)

niezrośnięta

częściowo zrośnięta

zrośnięta

Pestka: wielkość w stosunku do owocu (fizjologicznie dojrzałego owocu)

mała

średnia

duża

Pora dojrzewania

bardzo wczesna

wczesna

średnia

późna

bardzo późna

12. Prunus persica (L.) Barsch.

Drzewo: typ

normalny

przycięty

Pędy kwitnące: zabarwienie antocjaninowe

występuje

nie występuje

Termin początku kwitnienia

bardzo wczesny

wczesny

średni

późny

bardzo późny

Kwiat: kształt

różowaty

dzwonkowaty

Płatek: rozmiar

bardzo mały

mały

średni

duży

bardzo duży

Szypułka: miodniki

występują

nie występują

Szypułka: kształt miodników

okrągły

nerkowaty

Owoc: omszenie

występuje

nie występuje

Owoc: kolor tła miąższu

biały

żółty do żółtopomarańczowego

czerwony

Pestka: zrośnięcie z miąższem

zrośnięta

niezrośnięta

Termin dojrzewania

bardzo wczesny

wczesny

średni

późny

bardzo późny

13. Prunus Salicina L.

Owoc: rozmiar

bardzo mały

mały

średni

duży

bardzo duży

Owoc: kolor tła skórki

białawy (przezroczysty)

zielony

żółtawozielony

żółty

pomarańczowy do żółtego

czerwony

purpurowy

fioletowoniebieski

ciemnoniebieski

Owoc: kolor miąższu (fizjologicznie dojrzałego owocu)

białawy

żółty

żółty do zielonego

zielony

pomarańczowy

czerwony

Termin kwitnienia

bardzo wczesny

wczesny

średni

późny

bardzo późny

Termin dojrzewania

bardzo wczesny

wczesny

średni

późny

bardzo późny

14. Pyrus communis L.

Termin kwitnienia (data pełni kwitnienia)

bardzo wczesny

wczesny

średni

późny

bardzo późny

Owoc: rozmiar

bardzo mały

mały

średni

duży

bardzo duży

Owoc: kształt z profilu (w przekroju podłużnym)

wklęsły

prosty

wypukły

Owoc: długość w stosunku do maksymalnej średnicy

bardzo krótki

krótki

średni

wydłużony

bardzo wydłużony

Owoc: kolor tła skórki (w stanie dojrzałości)

zielony

żółtozielony

żółty

czerwony

Owoc: długość szypułki

krótka

średnia

długa

Pora dojrzałości do zbioru

bardzo wczesna

wczesna

średnia

późna

bardzo późna

15. Ribes silvestre Mert et Koch, Ribes niveum Lindl. (czerwona i biała porzeczka)

Termin dojrzewania owoców

bardzo wczesny

wczesny

średni

późny

bardzo późny

Grona owocowe: długość łącznie z szypułką

bardzo krótkie

krótkie

średnie

długie

bardzo długie

Jagody: rozmiar

bardzo mały

mały

średni

duży

bardzo duży

Jagody: kolor

biały

białawożółty

różowy

czerwony

16. Ribes uva crispe L. (agrest)

Roślina: kształt

odwrotnie jajowaty

kulisty

poprzecznie elipsoidalny

Owoc: rozmiar

bardzo mały

mały

średni

duży

bardzo duży

Owoc: kształt

kulisty

elipsoidalny

gruszkokształtny

Owoc: kolor

żółty

żółtozielony

zielony z białym odcieniem

zielony

czerwony

Termin dojrzewania owoców

bardzo wczesny

wczesny

średni

późny

bardzo późny

17. Ribes nigrum L. (czarna porzeczka)

Roślina: stosunek wysokości do średnicy

niski

średni

wysoki

Owoc: rozmiar

bardzo mały

mały

średni

duży

bardzo duży

Termin dojrzewania owoców

bardzo wczesny

wczesny

średni

późny

bardzo późny

18. Rubus subgenus Eubetus Sect. Moriferi i Ursini (czarna jagoda) i mieszańce

Roślina: pokrój

wyprostowany

wyprostowany do częściowo wyprostowanego

częściowo wyprostowany

częściowo wyprostowany do pnącego

pnący

Pędy spoczynkowe: kolce

występują

nie występują

Owoc: rozmiar

bardzo mały

mały

średni

duży

bardzo duży

Termin początku dojrzewania

bardzo wczesny

wczesny

średni

późny

bardzo późny

19. Rubus idaeus L. (malina)

Roślina: liczba młodych pędów (wyłącznie odmiany, które owocują na pędach dwuletnich latem)

bardzo mała

mała

średnia

duża

bardzo duża

Pędy spoczynkowe: kolor

szarawobrązowy

szarawobrązowy do brązowego

brązowy

brązowy do purpurowobrązowego

purpurowobrązowy

Owoc: kolor

żółty

jasnoczerwony

czerwony

ciemnoczerwony

pomarańczowy

purpurowy

czarny

Owoc: rozmiar

bardzo mały

mały

średni

duży

bardzo duży

Owoc: stosunek długości do szerokości

taka sama długość i szerokość

dłuższy niż szerszy

znacznie dłuższy niż szerszy

Główne owocowanie

na pędach dwuletnich w lecie

na pędach tegorocznych jesienią

Termin dojrzewania na pędach dwuletnich

bardzo wczesny

wczesny

średni

późny

bardzo późny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »