| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie trybu przekazywania mienia przez Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej towarzystwom budownictwa społecznego utworzonym przez tę Agencję

Na podstawie art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa tryb przekazywania przez Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej mienia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, towarzystwom budownictwa społecznego utworzonym przez tę Agencję.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Agencji – należy przez to rozumieć Wojskową Agencję Mieszkaniową;

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, na polecenie Prezesa Agencji, wskazuje nieruchomości lub ich części, które mogą być przekazane towarzystwom budownictwa społecznego utworzonym przez Agencję.

2. Polecenie, o którym mowa w ust. 1, określa wymagania, jakie muszą spełniać nieruchomości lub ich części, aby mogły być przekazane towarzystwom budownictwa społecznego utworzonym przez Agencję, w tym w szczególności:

1) określa miejscowości, w których muszą być położone nieruchomości lub ich części;

2) może określać powierzchnię nieruchomości lub ich części oraz rodzaj obiektów i urządzeń budowlanych, jakie mogą znajdować się na gruncie;

3) zawiera ustalenie, że wskazywane nieruchomości lub ich części muszą być przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, a w przypadku braku takiego planu – ustalenie, że w stosunku do wskazanych nieruchomości lub ich części została wydana ostateczna decyzja o warunkach zabudowy.

§ 3.
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, wskazując nieruchomości lub ich części, które mogą być przekazane towarzystwom budownictwa społecznego utworzonym przez Agencję, przedkłada Prezesowi Agencji:

1) odpis księgi wieczystej dla nieruchomości;

2) wyrys z operatu ewidencyjnego, obejmujący działkę gruntu wchodzącego w skład nieruchomości;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczące nieruchomości lub jej części, a w przypadku braku takiego planu – odpis ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy;

4) operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości;

5) ostateczną decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości, jeżeli nie został on uwidoczniony w księdze wieczystej.

§ 4.
Przekazanie nieruchomości lub ich części towarzystwom budownictwa społecznego utworzonym przez Agencję następuje w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
§ 5.
Wartość przekazywanej nieruchomości lub jej części ustala się w wysokości równej wartości rynkowej, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, o którym mowa w § 3 pkt 4.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »