| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 12 lipca 2006 r.

w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnianiu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie

Na podstawie art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji z katastru wodnego podlegających udostępnianiu;

2) sposób przygotowania informacji z katastru wodnego;

3) wysokość opłat za przygotowanie i udostępnianie informacji z katastru wodnego.

§ 2.
Zakres informacji z katastru wodnego podlegających udostępnianiu obejmuje informacje gromadzone i aktualizowane w Dziale I katastru wodnego oraz program, plany i listy zawarte w Dziale II katastru wodnego.
§ 3.
1. Informacje oraz program, plany i listy, o których mowa w § 2, przygotowuje się do udostępniania w postaci:

1) numerycznych danych przestrzennych (warstw tematycznych);

2) danych opisowych.

2. Z numerycznych danych przestrzennych (warstw tematycznych) przygotowuje się informację kartograficzną w postaci mapy poglądowej:

1) wybierając obiekty z uwzględnieniem zadanych kryteriów;

2) obrazując obiekty;

3) nadając opisy wybranym obiektom;

4) opracowując redakcję kartograficzną.

3. Mapę poglądową opracowuje się w skali nie mniejszej niż 1:10 000, nie większej niż 1:3 000 000.

4. Skala opracowania mapy poglądowej nie może być większa od skali materiału (opracowania) źródłowego.

5. Numeryczne dane przestrzenne przygotowuje się w formie elektronicznej w formacie SHP (Shape file).

6. Dane opisowe przygotowuje się w formie wydruku w formacie A4 i A3, w postaci wykazów i zestawień.

7. Informację kartograficzną przygotowuje się w formie:

1) elektronicznej w postaci jednego z następujących plików graficznych:

a) JPEG (Joint Photographics Expert Group),

b) PNG (Portable Network Graphics),

c) PDF (Portable Document Format);

2) wydruku w formacie od A4 do A0+.

§ 4.
Wysokość opłat za przygotowanie i udostępnianie informacji z katastru wodnego jest określona w załączniku do rozporządzenia.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska {Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI Z KATASTRU WODNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 12 lipca 2006 r. (poz. 927)

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI Z KATASTRU WODNEGO

I. Opłaty za przygotowanie i udostępnianie informacji kartograficznej

1. Opłata za przygotowanie informacji kartograficznej

Tabela I

Lp.

Rodzaj opracowania w skali

Opłata

od

do

1

2

3

4

1

1:10 000

1:25 000

90,00 zł

2

mniejsza od 1:25 000

1:50 000

75,00 zł

3

mniejsza od 1:50 000

1:100 000

60,00 zł

4

mniejsza od 1:100 000

1:500 000

45,00 zł

5

mniejsza od 1:500 000

1:3 000 000

30,00 zł

 

2. Opłata za udostępnianie informacji kartograficznej w formie wydruku w formacie od A4 do A0+

Tabela II

Lp.

Format wyjściowy

Opłata

1

2

3

1

A4

8,00 zł za stronę

2

A3

24,00 zł za stronę

3

A2

48,00 zł za stronę

4

A1

48,00 zł za stronę

5

A1+

96,00 zł za stronę formatu A1 i 10,00 zł za każde następne 10 cm bieżących wydruku

6

A0

192,00 zł za stronę

7

A0+

192,00 zł za stronę formatu A0 i 20,00 zł za każde następne 10 cm bieżących wydruku

 

3. Opłata za udostępnianie informacji kartograficznej w formie elektronicznej

Tabela III

Lp.

Rozmiar formatu danych w MB (megabajt)

Opłata

od

do

1

2

3

4

1

0,5

10,00 zł

2

0,5

2,0

20,00 zł

3

2,0

10,0

30,00 zł

4

10,0

30,00 zł i 10,00 zł za każde następne 0,5 MB

 

II. Opłaty za przygotowanie i udostępnianie numerycznych danych przestrzennych (warstw tematycznych)

1. Opłata za przygotowanie numerycznych danych przestrzennych (warstw tematycznych)

Tabela IV

Lp.

Ilość wybranych obiektów

Opłata

od

do

1

2

3

4

1

0

100

10,00 zł

2

101

500

40,00 zł

3

501

1000

90,00 zł

4

1001

100000

250,00 zł

5

100001

250,00 zł i 10 zł za każde następne 100 obiektów

 

2. Opłata za udostępnianie numerycznych danych przestrzennych w formie elektronicznej w formacie SHP (Shape file)

Tabela V

Lp.

Rozmiar formatu danych w MB
(megabajt)

Opłata

od

do

1

2

3

4

1

0,5

20,00 zł

2

0,5

2,0

30,00 zł

3

2,0

10,0

60,00 zł

4

10,0

60,00 zł i 20,00 zł za każde następne 0,5 MB

 

III. Opłaty za przygotowanie i udostępnianie danych opisowych

1. Opłata za przygotowanie danych opisowych

Tabela VI

Lp.

Wykazy i zestawienia1)

Opłata2)

1

2

3

1

Wykaz cieków i zlewni

0,10 zł za pozycję wykazu

2

Wykaz hydrologicznych posterunków obserwacyjno-pomiarowych

0,50 zł za pozycję wykazu

3

Wykaz meteorologicznych posterunków obserwacyjno-pomiarowych

0,50 zł za pozycję wykazu

4

Wykaz zasobów wód podziemnych

2,50 zł za jednostkę ewidencyjną

5

Wykaz głównych zbiorników wód podziemnych

5,00 zł za pozycję wykazu

6

Wykaz sieci stacjonarnych obserwacji wód

2,50 zł za pozycję wykazu

7

Wykaz zawierający zestawienie ilości zasobów wód powierzchniowych

1,50 zł za jednostkę wykazu

8

Wykaz zawierający zestawienie ilości zasobów wód podziemnych

1,50 zł za jednostkę wykazu

9

Wykaz zawierający zestawienie jakości zasobów wód powierzchniowych

8,00 zł za jednostkę wykazu

10

Wykaz zawierający zestawienie jakości zasobów wód podziemnych

8,00 zł za jednostkę wykazu

11

Wykaz wielkości poboru wód powierzchniowych

1,50 zł za jednostkę wykazu

12

Wykaz wielkości poboru wód podziemnych

1,50 zł za jednostkę wykazu

 

1

2

3

13

Wykaz źródeł i charakterystyk zanieczyszczeń punktowych

4,50 zł za jednostkę wykazu

14

Wykaz źródeł i charakterystyk zanieczyszczeń obszarowych

4,50 zł za jednostkę wykazu

15

Zestawienie stanu biologicznego środowiska wodnego

1,50 zł za jednostkę ewidencyjną

16

Zestawienie stanu biologicznego środowiska terenów zalewowych

1,50 zł za jednostkę ewidencyjną

17

Wykaz obwodów rybackich wraz z charakterystyką korzystania z wód

1,50 zł za jednostkę wykazu

18

Wykaz pozwoleń wodnoprawnych

0,50 zł za jednostkę wykazu

19

Wykaz pozwoleń zintegrowanych, o których mowa w Dziale I katastru wodnego

0,50 zł za jednostkę wykazu

20

Wykaz ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w pozwoleniach, o których mowa w Dziale I katastru wodnego

1,50 zł za jednostkę wykazu

21

Wykaz urządzeń wodnych

1,50 zł za jednostkę wykazu

22

Wykaz stref ochronnych

0,20 zł za jednostkę wykazu

23

Wykaz obszarów ochronnych

0,20 zł za jednostkę wykazu

24

Wykaz obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

0,50 zł za jednostkę wykazu

25

Wykaz spółek wodnych

0,10 zł za jednostkę wykazu

26

Wykaz planów, o których mowa w Dziale II katastru wodnego

0,50 zł za jednostkę wykazu

27

Wykaz list, o których mowa w Dziale II katastru wodnego

0,50 zł za jednostkę wykazu

 

Objaśnienia:

1) Zestawienia i wykazy zawierają dane z jednego roku kalendarzowego.

2)Opłata jest sumą opłaty wyliczonej na podstawie tabeli VI.

2. Opłata za udostępnianie danych opisowych w formie wydruku w formacie A4 i A3

Tabela VII

Lp.

Format wyjściowy

Opłata

1

2

3

1

A4

0,30 zł za stronę

2

A3

0,90 zł za stronę

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »