REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 93 poz. 584

USTAWA

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 uchyla się ust. 2;

2) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Kadencja rady pracowników trwa 4 lata od dnia jej wyboru.

2. W terminie 30 dni od dnia wyboru członków rady pracowników pracodawca zwołuje pierwsze zebranie rady pracowników.

3. Zmniejszenie się liczby zatrudnionych pracowników poniżej liczby, o której mowa w art. 1 ust. 2, nie powoduje skrócenia kadencji rady pracowników.

4. Rada pracowników wybiera ze swojego grona przewodniczącego i uchwala swój regulamin.

5. Pracodawca jest obowiązany do powiadomienia pracowników o prawie do wyboru członków kolejnej rady pracowników co najmniej na 60 dni przed upływem kadencji rady pracowników.”;

3) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organizacja związkowa dokonuje wyboru uzupełniającego członków rady pracowników.”;

4) w art. 26 w ust. 2 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla pkt 3.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-05-30
  • Data wejścia w życie: 2008-06-14
  • Data obowiązywania: 2008-06-14

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA