REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 146 poz. 878

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 6 lipca 2011 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania debat przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 120 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) program ogólnokrajowy, w którym debaty będą przeprowadzane;

2) czas trwania debat;

3) sposób przygotowania i emisji debat;

4) sposób upowszechnienia informacji o terminie emisji debat.

§ 2. [Obowiązek przeprowadzania debaty]

Telewizja Polska Spółka Akcyjna, zwana dalej „Telewizją Polską”, ma obowiązek przeprowadzenia w Programie I debat pomiędzy:

1) przedstawicielami komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, które zarejestrowały swoje listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych;

2) przedstawicielami komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zarejestrowały swoje listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych;

3) kandydatami w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 289 i 292 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

§ 3. [Termin debaty]

Debata, o której mowa w § 2, powinna:

1) trwać co najmniej 45 minut i być wyraźnie wyodrębniona w programie;

2) rozpoczynać się między godziną 1800 a godziną 2215;

3) być wyemitowana w okresie ostatnich dwóch tygodni poprzedzających dzień wyborów, o których mowa w § 2.

§ 4. [Liczba debat]

1. W okresie, o którym mowa w § 3 pkt 3, Telewizja Polska ma obowiązek przeprowadzenia co najmniej jednej debaty z przedstawicielami lub kandydatami, o których mowa w § 2.

2. W przypadku dużej liczby przedstawicieli lub kandydatów, o których mowa w § 2, Telewizja Polska powinna przeprowadzić odpowiednią liczbę debat, które powinny mieć taką samą formułę.

§ 5. [Równe warunki udziału w debacie]

Telewizja Polska powinna zapewnić równe warunki udziału w debacie każdemu przedstawicielowi lub kandydatowi, o których mowa w § 2, poprzez:

1) umożliwienie wzięcia udziału w takiej samej liczbie debat;

2) zapewnienie równego czasu na wypowiedzi w debatach;

3) zapewnienie tej samej godziny rozpoczęcia emisji debat z tolerancją +/-15 minut;

4) poinformowanie co najmniej na 48 godzin przed emisją debaty przedstawicieli lub kandydatów o terminie i tematach debaty;

5) przeprowadzenie debaty bez udziału publiczności w studiu.

§ 6. [Dobór uczestników do poszczególnych debat]

1. Przedstawiciele lub kandydaci, o których mowa w § 2, uzgadniają między sobą dobór uczestników do poszczególnych debat.

2. Jeżeli co najmniej 96 godzin przed emisją pierwszej debaty przedstawiciele lub kandydaci, o których mowa w § 2, nie uzgodnią między sobą doboru uczestników do poszczególnych debat, Telewizja Polska ustala ten dobór w drodze losowania przeprowadzanego w obecności pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych.

§ 7. [Rezygnacja z udziału w debacie]

Niezgłoszenie się przedstawiciela lub kandydata, o których mowa w § 2, w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z udziału w debacie.

§ 8. [Obowiązek emitowania debat w czasie rzeczywistym ich trwania]

Telewizja Polska ma obowiązek emitowania debat w czasie rzeczywistym ich trwania.

§ 9. [Informowanie w zapowiedziach programowych o dniu i godzinie emisji debat]

1. Telewizja Polska zobowiązana jest do informowania w zapowiedziach programowych o dniu i godzinie emisji debat.

2. Informacje dotyczące dni i godzin emisji debat Telewizja Polska przekazuje niezwłocznie prasie.

3. Zapowiedzi programowych, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się do czasu ogłoszeń nadawcy, o którym mowa w art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, Nr 85, poz. 459 i Nr 112, poz. 654).

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Dworak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588 i Nr 134, poz. 777.

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA