REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1197

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 52) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908, z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502, 616 i 1055.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 sierpnia 2014 r. (poz. 1197)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

infoRgrafika

I. OKŁADKA LEGITYMACJI

Okładka wykonana ze skóry w kolorze czarnym, ze srebrnymi tłoczeniami:

1. „RZECZPOSPOLITA POLSKA”.

2. Orzeł w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

3. „AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO”.

infoRgrafika

II. CZEŚĆ WEWNĘTRZNA LEGITYMACJI

Legitymacja o wymiarach 69 x 184 mm wykonana na papierze z bieżącym znakiem wodnym, zalaminowana obustronnie folią zabezpieczającą.

AWERS

1. Tło giloszowe z elementami mikrotekstu.

2. Elementy graficzne wykonane farbą aktywną w świetle UV.

3. Orzeł w koronie na czerwonej tarczy według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Czarne napisy drukowane różnym krojem czcionki:

a) RZECZPOSPOLITA POLSKA,

b) AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO,

c) siedmiocyfrowy numer,

d) LEGITYMACJA SŁUŻBOWA,

e) Ważna do 31.12. 2017 r.,

f) IMIĘ,

g) NAZWISKO,

h) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko funkcjonariusza ABW,

i) SZEF AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO,

j) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

5. Logo ABW.

6. Miejsce na fotografię funkcjonariusza ABW, która będzie nanoszona w procesie personalizacji.

7. Znak graficzny kontur Polski z literami RP wykonany farbą optycznie zmienną.

infoRgrafika

REWERS

1. Tło giloszowe z elementami mikrotekstu.

2. Czarny napis:

W przypadku znalezienia legitymacji funkcjonariusza należy niezwłocznie zwrócić ją Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub dostarczyć do najbliższej jednostki Policji.

Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-05
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA