reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 maja 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. poz. 375) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje realizację prawa weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy do pomocy psychologicznej udzielanej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanych dalej „podmiotami”.”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) współdziałaniu z podmiotami w zakresie pozyskiwania informacji o realizacji prawa weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy do uzyskania pomocy psychologicznej;”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Podmioty przekazują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, informacje o:

1) zakresie pomocy psychologicznej udzielonej weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom;

2) liczbie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, którzy skorzystali z pomocy psychologicznej udzielanej w podmiotach.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama