REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 2005

USTAWA

z dnia 21 października 2016 r.

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o podatku akcyzowym]

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 31a w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej;”,

b) uchyla się pkt 9;

2) w art. 31c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 8 i art. 31b ust. 1 pkt 5, uznaje się:”.

Art. 2. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 9, t. 1, str. 405 oraz Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, str. 87 i 100 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 9, t. 2, str. 16 i 21).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877, z 2015 r. poz. 18, 211, 978, 1269, 1479, 1649, 1844, 1893 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 925, 1052, 1228 i 1948.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-13
  • Data wejścia w życie: 2017-07-01
  • Data obowiązywania: 2017-07-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA