Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
 MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli.

§ 2. [Identyfikacja wyrobów pirotechnicznych i amunicji]

1. Identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dokonuje się, biorąc pod uwagę ich numer rozpoznawczy UN, nazwę i opis oraz klasę zgodną z zaleceniami Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych.

2. Numery rozpoznawcze UN, nazwy i opis wyrobów, które dla potrzeb obrotu i ich kontroli identyfikuje się jako wyroby pirotechniczne i amunicję, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli (Dz. U. poz. 437).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża w zakresie swojej regulacji dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 1).

Załącznik 1. [NUMERY ROZPOZNAWCZE UN, NAZWY I OPIS WYROBÓW, KTÓRE DLA POTRZEB OBROTU I ICH KONTROLI IDENTYFIKUJE SIĘ JAKO WYROBY PIROTECHNICZNE ALBO AMUNICJĘ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 29 sierpnia 2017 r. (poz. 1740)

NUMERY ROZPOZNAWCZE UN, NAZWY I OPIS WYROBÓW, KTÓRE DLA POTRZEB OBROTU I ICH KONTROLI IDENTYFIKUJE SIĘ JAKO WYROBY PIROTECHNICZNE ALBO AMUNICJĘ

NR UN

NAZWA I OPIS

KLASA

SŁOWNICZEK

(wyłącznie do celów informacyjnych)

Grupa G

0009

Amunicja, zapalająca z ładunkiem wybuchowym lub bez, ładunkiem miotającym lub materiałem pędnym

1.2 G

Amunicja

Termin odnoszący się głównie do artykułów zastosowania wojskowego, obejmujący wszystkie rodzaje bomb, granatów, rakiet, min, pocisków i innych podobnych artykułów.

Amunicja zapalająca

Amunicja zawierająca substancję zapalającą.

Z wyłączeniem przypadków, gdy zawartość stanowi sama w sobie materiał wybuchowy, amunicja taka zawiera także jedno z następujących: materiał pędny z zapłonnikiem; zapalnik z ładunkiem wybuchowym lub miotającym.

0010

Amunicja, zapalająca z ładunkiem wybuchowym lub bez, ładunkiem miotającym lub materiałem pędnym

1.3 G

Zob. wpis ONZ nr 0009

0015

Amunicja, dymna z ładunkiem wybuchowym lub bez, ładunkiem miotającym lub materiałem pędnym

1.2 G

Amunicja, dymna

Amunicja zawierająca substancję dymotwórczą.

Z wyłączeniem przypadków, gdy substancja jest sama w sobie materiałem wybuchowym, amunicja taka zawiera także jedno lub więcej z następujących: materiał pędny z zapłonnikiem; zapalnik z ładunkiem wybuchowym lub miotającym.

0016

Amunicja, dymna z ładunkiem wybuchowym lub bez, ładunkiem miotającym lub materiałem pędnym

1.3 G

Zob. wpis ONZ nr 0015

0018

Amunicja, łzawiąca z ładunkiem wybuchowym, miotającym lub materiałem pędnym

1.2 G

Amunicja, łzawiąca z ładunkiem wybuchowym, miotającym lub materiałem pędnym Amunicja zawierająca substancję łzawiącą. Zawiera także jedno lub więcej z następujących: substancję pirotechniczną; materiał pędny z zapłonnikiem; zapalnik z ładunkiem wybuchowym lub miotającym.

0019

Amunicja, łzawiąca z ładunkiem wybuchowym, miotającym lub materiałem pędnym

1.3 G

Zob. wpis ONZ nr 0018

0039

Bomby, błyskowe

1.2 G

Bomby

Artykuły wybuchowe zrzucane ze statków powietrznych. Mogą zawierać ciecz łatwopalną z ładunkiem wybuchowym, mieszankę błyskową lub ładunek wybuchowy. Termin obejmuje bomby, błyskowe.

0049

Naboje, błyskowe

1.1 G

Naboje, błyskowe

Artykuły składające się z łuski, spłonki i prochu błyskowego, zespolone w jedną całość, gotowe do wystrzelenia.

0050

Naboje, błyskowe

1.3 G

Zob. wpis ONZ nr 0049

0054

Naboje, sygnalizacyjne

1.3 G

Naboje, sygnalizacyjne

Artykuły przeznaczone do wystrzelenia kolorowych rac lub innych sygnałów z pistoletów sygnalizacyjnych itp.

0066

Lont, zapłonnik

1.4 G

Lont, zapłonnik

Artykuł składający się z włókien tekstylnych pokrytych prochem dymnym lub inną łatwopalną mieszanką pirotechniczną oraz z elastycznej tekstylnej osłony zabezpieczającej; lub składa się z rdzenia z prochu dymnego otoczonego elastyczną tkaniną: spala się stopniowo wzdłuż, ogniem zewnętrznym, używany jest do przekazania zapłonu z urządzenia do ładunku.

0092

Race, powierzchniowe

1.3 G

Race

Artykuły zawierające substancje pirotechniczne, używane do oświetlenia, identyfikacji, sygnalizacji, ostrzegania.

0093

Race, powietrzne

1.3 G

Zob. wpis ONZ nr 0092

0101

Lont, niewybuchowy

1.3 G

Lont/zapalnik (fuse/fuze)

Pomimo iż słowa fuse/fuze mają wspólne pochodzenie (z francuskiego fusffi, fusil) i czasami różnią się pisownią, utrzymuje się wersję, że lont (fuse) odnosi się do urządzenia zapalającego podobnego do lontu (cord), a zapalnik (fuze) odnosi się do urządzenia stosowanego w amunicji, zawierającego mechaniczne, elektryczne, chemiczne lub hydrostatyczne części składowe do zainicjowania deflagracji lub detonacji.

Lont (fuse), nietrwały, niewybuchowy (szybkopalny) Artykuł składający się z przędzy bawełnianej impregnowanej prochem dymnym (szybkopalny). Pali się ogniem zewnętrznym, używany do zapalania fajerwerków itp.

0103

Zapalnik, zapłonnik, rurowy, metalowy

1.4 G

Zapalnik, zapłonnik, rurowy, otulony blachą Artykuł składający się z rury metalowej wypełnionej materiałem wybuchowym zdolnym do deflagracji.

0171

Amunicja, oświetlająca z ładunkiem wybuchowym lub bez, ładunkiem miotającym lub materiałem pędnym

1.2 G

Amunicja, oświetlająca z ładunkiem wybuchowym lub bez, ładunkiem miotającym lub materiałem pędnym Amunicja służąca do wytworzenia jednego intensywnego źródła światła do oświetlenia terenu.

Termin ten obejmuje naboje, granaty i pociski oświetlające; oraz bomby oświetlające i służące do identyfikacji celu.

0191

Urządzenia sygnalizacyjne, ręczne

1.4 G

Artykuły służące do wysyłania sygnałów.

0192

Sygnały kolejowe, wybuchowe

1.1 G

Zob. wpis ONZ nr 0191

0194

Sygnały, ostrzegawcze, okrętowe

1.1 G

Zob. wpis ONZ nr 0191

0195

Sygnały, ostrzegawcze, okrętowe

1.3 G

Zob. wpis ONZ nr 0191

0196

Sygnały, dymne

1.1 G

Zob. wpis ONZ nr 0191

0197

Sygnały, dymne

1.4 G

Zob. wpis ONZ nr 0191

0212

Urządzenia smugowe do amunicji

1.3 G

Urządzenia smugowe do amunicji Zapieczętowane artykuły zawierające substancje pirotechniczne, służące do pokazania trajektorii lotu pocisku.

0254

Amunicja, oświetlająca z ładunkiem wybuchowym lub bez, ładunkiem miotającym lub materiałem pędnym

1.3 G

Zob. wpis ONZ nr 0171

0297

Amunicja, oświetlająca z ładunkiem wybuchowym lub bez, ładunkiem miotającym lub materiałem pędnym

1.4 G

Zob. wpis ONZ nr 0254

0299

Bomby, błyskowe

1.3 G

Zob. wpis ONZ nr 0039

0300

Amunicja, zapalająca z ładunkiem wybuchowym lub bez, ładunkiem miotającym lub materiałem pędnym

1.4 G

Zob. wpis ONZ nr 0009

0301

Amunicja, łzawiąca z ładunkiem wybuchowym, ładunkiem miotającym

1.4 G

Zob. wpis ONZ nr 0018

0303

Amunicja, łzawiąca z ładunkiem wybuchowym lub bez, z ładunkiem miotającym

1.4 G

Zob. wpis ONZ nr 0015

0306

Urządzenia smugowe do amunicji

1.4 G

Zob. wpis ONZ nr 0212

0312

Naboje, sygnalizacyjne

1.4 G

Naboje, sygnalizacyjne

Artykuły służące do wystrzelenia kolorowych rac lub innych sygnałów z pistoletu sygnalizacyjnego.

0313

Sygnały, dymne

1.2 G

Zob. wpis ONZ nr 0195

0318

Granaty, ćwiczebne, ręczne lub karabinowe

1.3 G

Granaty ręczne lub karabinowe

Artykuły służące do rzucania ręcznego lub wystrzelenia z karabinu. Termin obejmuje granaty ćwiczebne ręczne lub karabinowe.

0319

Zapłonniki, rurowe

1.3 G

Zapłonniki, rurowe

Artykuły składające się z elementu inicjującego i dodatkowego ładunku do deflagracji, takiego jak proch dymny, używane do zapalenia materiału pędnego w łusce naboju, np. w działach.

0320

Zapłonniki, rurowe

1.4 G

Zob. wpis ONZ nr 0319

0333

Fajerwerki

1.1 G

Fajerwerki

Wyroby pirotechniczne do celów rozrywkowych.

0334

Fajerwerki

1.2 G

Zob. wpis ONZ nr 0333

0335

Fajerwerki

1.3 G

Zob. wpis ONZ nr 0333

0336

Fajerwerki

1.4 G

Zob. wpis ONZ nr 0333

0362

Amunicja ćwiczebna

1.4 G

Amunicja ćwiczebna

Amunicja pozbawiona głównego ładunku wybuchowego, zawierająca jednak ładunek wybuchowy lub miotający. Zwykle zawiera także zapalnik i materiał pędny.

0363

Amunicja, próbna

1.4 G

Amunicja, próbna

Amunicja zawierająca substancje pirotechniczne, używana do testowania wydajności lub siły rażenia nowej amunicji, części składowych broni lub zespołów.

0372

Granaty, ćwiczebne, ręczne lub karabinowe

1.2 G

Zob. wpis ONZ nr 0318

0373

Urządzenia sygnalizacyjne, ręczne

1.4 S

Zob. wpis ONZ nr 0191

0403

Race, powietrzne

1.4 G

Zob. wpis ONZ nr 0092

0418

Race, powierzchniowe

1.2 G

Zob. wpis ONZ nr 0092

0419

Race, powierzchniowe

1.1 G

Zob. wpis ONZ nr 0092

0420

Race, powietrzne

1.1 G

Zob. wpis ONZ nr 0092

0421

Race, powietrzne

1.2 G

Zob. wpis ONZ nr 0092

0424

Pociski, niekierowane z urządzeniem

1.3 G

Pociski

 

smugowym

 

Artykuły, takie jak łuska i pocisk, do wystrzelenia z działa, innej broni artyleryjskiej, karabinu lub innej broni ręcznej. Mogą być niekierowane, z urządzeniem smugowym lub bez, mogą zawierać ładunek wybuchowy lub miotający. Termin obejmuje pociski, niekierowane, z urządzeniem smugowym; pociski z ładunkiem wybuchowym lub miotającym. Pociski z ładunkiem wybuchowym.

0425

Pociski, niekierowane z urządzeniem smugowym

1.4 G

Zob. wpis ONZ nr 0424

0428

Wyroby pirotechniczne do użytku technicznego

1.1 G

Wyroby pirotechniczne do użytku technicznego Artykuły zawierające substancje pirotechniczne, do użytku technicznego, takiego jak wytwarzanie ciepła, gazu, efektów teatralnych itp. Termin nie obejmuje następujących artykułów, wymienionych osobno: wszystkie rodzaje amunicji, naboje, sygnały; ostrza, przewody, materiały wybuchowe; fajerwerki; race, powietrzne; race, powierzchniowe; urządzenia uwalniające materiały wybuchowe; nity wybuchowe; urządzenia sygnalizacyjne ręczne; sygnały ostrzegawcze; sygnały kolejowe wybuchowe; sygnały dymne.

0429

Wyroby pirotechniczne do użytku technicznego

1.2 G

Zob. wpis ONZ nr 0428

0430

Wyroby pirotechniczne do użytku technicznego

1.3 G

Zob. wpis ONZ nr 0428

0431

Wyroby pirotechniczne do użytku technicznego

1.4 G

Zob. wpis ONZ nr 0428

0434

Pociski z ładunkiem wybuchowym lub miotającym

1.2 G

Pociski

Artykuły, takie jak łuska i pocisk, do wystrzelenia z działa, innej broni artyleryjskiej, karabinu lub innej broni ręcznej. Mogą być niekierowane, z urządzeniem smugowym lub bez, mogą zawierać ładunek wybuchowy lub miotający. Termin obejmuje pociski, niekierowane, z urządzeniem smugowym; pociski z ładunkiem wybuchowym lub miotającym; pociski z ładunkiem wybuchowym.

0435

Pociski z ładunkiem wybuchowym lub miotającym

1.4 G

Zob. wpis ONZ nr 0434

0452

Granaty, ćwiczebne, ręczne lub karabinowe

1.4 G

Zob. wpis ONZ nr 0372

0487

Sygnały, dymne

1.3 G

Zob. wpis ONZ nr 0194

0488

Amunicja ćwiczebna

1.3 G

Amunicja ćwiczebna

Amunicja pozbawiona głównego ładunku wybuchowego, zawierająca jednak ładunek wybuchowy lub miotający. Zwykle zawiera także zapalnik i materiał pędny. Termin nie obejmuje następujących artykułów, wymienionych osobno: granaty, ćwiczebne.

0492

Sygnały kolejowe, wybuchowe Sygnały kolejowe, wybuchowe

1.3 G

1.4 G

Zob. wpis ONZ nr 0194

0493

Zob. wpis ONZ nr 0194

0503

Napełniacze poduszek bezpieczeństwa lub moduły do poduszek bezpieczeństwa, lub napinacze pasów bezpieczeństwa

1.4 G

 

Grupa S

0110

Granaty, ćwiczebne, ręczne lub karabinowe

1.4 S

Zob. wpis ONZ nr 0318

0193

Sygnały kolejowe, wybuchowe

1.4 S

Zob. wpis ONZ nr 0194

0337

Fajerwerki

1.4 S

Zob. wpis ONZ nr 0334

0345

Pociski, niekierowane z urządzeniem smugowym

1.4 S

Pociski

Artykuły, takie jak łuska i pocisk, do wystrzelenia z działa, innej broni artyleryjskiej, karabinu lub innej broni ręcznej. Mogą być niekierowane, z urządzeniem smugowym lub bez, mogą zawierać ładunek wybuchowy lub miotający.

0376

Zapłonniki, rurowe Race, powietrzne

1.4 S

Zob. wpis ONZ nr 0319

0404

1.4 S

Zob. wpis ONZ nr 0092

0405

Naboje, sygnalizacyjne

1.4 S

Naboje, sygnalizacyjne

Artykuły przeznaczone do wystrzelenia kolorowych rac lub innych sygnałów z pistoletów sygnalizacyjnych itp.

0432

Artykuły, do użytku pirotechnicznego lub technicznego

1.4 S

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-14
  • Data wejścia w życie: 2017-09-29
  • Data obowiązywania: 2017-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw