Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kozłowo w województwie warmińsko-mazurskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zarządzenie przedterminowych wyborów]

Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Kozłowo w województwie warmińsko-mazurskim.

§ 2. [Data]

Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 19 listopada 2017 r.

§ 3. [Kalendarz wyborczy]

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 25 września 2017 r. (poz. 1794)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kozłowo w województwie warmińsko-mazurskim

2

do dnia 12 października 2017 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej,

– zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3

do dnia 13 października 2017 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej

4

do dnia 16 października 2017 r.

– powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej

5

do dnia 26 października 2017 r. (do godz. 2400)

– zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta

6

do dnia 31 października 2017 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia,

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

7

do dnia 6 listopada 2017 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

– powołanie obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisu wyborców,

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

8

od dnia 6 listopada 2017 r.

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

9

do dnia 10 listopada 2017 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

10

do dnia 14 listopada 2017 r.

– składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy

11

w dniu 17 listopada 2017 r. o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

12

w dniu 18 listopada 2017 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

13

w dniu 19 listopada 2017 r.

godz. 700–2100

– przeprowadzenie głosowania

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-27
  • Data wejścia w życie: 2017-09-28
  • Data obowiązywania: 2017-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw