reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług

Na podstawie art. 175a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór formularza służącego do przekazywania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych]

1. Określa się wzór formularza służącego do przekazywania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług, o podjętych działaniach zapobiegawczych i środkach naprawczych oraz podjętych przez przedsiębiorcę działaniach, o których mowa w art. 175 i art. 175c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług (Dz. U. poz. 386).

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Cyfryzacji: M. Zagórski


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118, 1560 i 1629.

Załącznik 1. [WZÓR – FORMULARZ INFORMACJI O NARUSZENIU BEZPIECZEŃSTWA LUB INTEGRALNOŚCI SIECI LUB USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, KTÓRE MIAŁO ISTOTNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE SIECI LUB USŁUG]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 20 września 2018 r. (poz. 1831)

WZÓR – FORMULARZ INFORMACJI O NARUSZENIU BEZPIECZEŃSTWA LUB INTEGRALNOŚCI SIECI LUB USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, KTÓRE MIAŁO ISTOTNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE SIECI LUB USŁUG

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama