| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 15 stycznia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich]

W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. poz. 438, z 1995 r. poz. 501 oraz z 1999 r. poz. 792) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się pkt 2;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Terytorialny zakres działania:

1) dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni – obejmuje morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefę przyległą, wyłączną strefę ekonomiczną, morskie porty i przystanie oraz pas nadbrzeżny od wschodniej granicy państwa do linii wyznaczonej, na obszarach morskich, przebiegiem południka 16°41'56,70” długości geograficznej wschodniej, a następnie granicą województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego,

2) dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie – obejmuje morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefę przyległą, wyłączną strefę ekonomiczną, morskie porty i przystanie oraz pas nadbrzeżny od linii wyznaczonej, na obszarach morskich, przebiegiem południka 16°41'56,70" długości geograficznej wschodniej, a następnie granicą województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, do zachodniej granicy państwa.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Terytorialny zakres działania dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w zakresie nadzoru nad ruchem statków obejmuje, niezależnie od zakresu określonego zgodnie z ust. 1, obszar działania Służby Kontroli Ruchu Statków VTS Ławica Słupska.”.

§ 2. [Prowadzenie wszczętych i niezakończonych spraw]

Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, prowadzone w zakresie działania tego dyrektora, są prowadzone przez dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni albo dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie według przepisów określających właściwość tych dyrektorów.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »