REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 283

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 12 lutego 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Tekst pierwotny

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w § 2b w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r." zastępuje się wyrazami "Od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r.";

2) w § 2:

a) w ust. 3a wyrazy "ust. 3h, 3j i 3ja" zastępuje się wyrazami "ust. 3h i 3j-3jb",

b) po ust. 3ja dodaje się ust. 3jb w brzmieniu:

"3jb. W przypadku szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie przyjmującym uczniów na te zajęcia nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Przepisów ust. 3h i 3i nie stosuje się.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 r.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 oraz z 2021 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-12
  • Data wejścia w życie: 2021-02-15
  • Data obowiązywania: 2021-02-15
  • Dokument traci ważność: 2021-03-29

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA