Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzory miesięcznych deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

1) wzór deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-1-0, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-1-a, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 2a i 2g ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-1-b, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 2b i 2g ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - korzystanie z obniżenia wpłat, o symbolu DEK-1-u, dotyczącej korzystania z obniżenia wpłat przez pracodawców, o których mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-2-a, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a lub art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy lub art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551, 1574 i 1834), zwanej dalej "ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych", stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-2-b, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c lub 3g ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

5. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-2-u, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 22b ustawy, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

6. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-W, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 23 ustawy, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

7. Określa się wzór deklaracji rocznej wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - rozliczenie wpłat, o symbolu DEK-R, dotyczącej rozliczenia wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 22b, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy lub art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.

8. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - deklaracji ewidencyjnej, o symbolu DEK-Z, dotyczącej danych ewidencyjnych pracodawców zobowiązanych do wpłat na podstawie art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 22b, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy lub art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 2.

1. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1-6 i 8, za okresy sprawozdawcze do stycznia 2021 r. włącznie oraz deklaracje roczne, o których mowa w § 1 ust. 7, za okresy sprawozdawcze do 2020 r. włącznie składa się według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.

2. Zmian w deklaracjach, o których mowa w ust. 1, dokonuje się, składając deklaracje według wzorów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

3. W okresie czterech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1-6 i 8, za okresy sprawozdawcze począwszy od lutego 2021 r. mogą być składane według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych;

2) zmian w deklaracjach, o których mowa w pkt 1 i ust. 2, można dokonywać, składając deklaracje według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.

4. Deklaracjom o symbolach DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b, DEK-1-u, DEK-2-a, DEK-2-b i DEK-2-u sporządzonym według wzorów określonych w § 1 odpowiadają właściwe deklaracje o symbolach DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-I-u, DEK-II-a, DEK-II-b i DEK-II-u sporządzone według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2021 r. poz. 49).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723 oraz z 2021 r. poz. 1473).

Załącznik 1. [WZÓR - DEK-1-0]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 29 września 2021 r. (poz. 1939)

Załącznik nr 1

WZÓR - DEK-1-0

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - DEK-1-a]

Załącznik nr 2

WZÓR - DEK-1-a

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - DEK-1-b]

Załącznik nr 3

WZÓR - DEK-1-b

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - DEK-1-u]

Załącznik nr 4

WZÓR - DEK-1-u

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - DEK-2-a]

Załącznik nr 5

WZÓR - DEK-2-a

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR - DEK-2-b]

Załącznik nr 6

WZÓR - DEK-2-b

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR - DEK-2-u]

Załącznik nr 7

WZÓR - DEK-2-u

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR - DEK-W]

Załącznik nr 8

WZÓR - DEK-W

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR - DEK-R]

Załącznik nr 9

WZÓR - DEK-R

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR - DEK-Z]

Załącznik nr 10

WZÓR - DEK-Z

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-27
  • Data wejścia w życie: 2021-11-11
  • Data obowiązywania: 2021-11-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw