Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2162

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kłodawy (PLH220007)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Kłodawy]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Kłodawy (PLH2200072) ), obejmujący obszar 10,51 ha, położony w województwie pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA KŁODAWY (PLH220007)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 19 października 2021 r. (poz. 2162)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA KŁODAWY (PLH220007)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

703038,26

470300,64

2

703030,96

470323,60

3

703037,31

470346,31

4

703016,74

470369,53

5

702995,02

470324,19

6

702997,47

470297,85

7

702963,71

470211,00

8

702959,83

470134,70

9

702937,37

470057,85

10

702944,58

470054,64

11

702914,12

470033,34

12

702891,87

469981,32

13

702862,09

469932,57

14

702851,30

469927,99

15

702844,43

469926,03

16

702848,03

469902,80

17

702812,47

469868,58

18

702812,40

469862,94

19

702840,62

469857,01

20

702834,35

469801,77

21

702832,04

469783,97

22

702831,42

469779,17

23

702823,05

469758,25

24

702827,68

469747,10

25

702841,46

469713,89

26

702873,27

469658,23

27

702876,86

469654,30

28

702879,19

469651,75

29

702908,42

469619,73

30

702909,11

469616,51

31

702916,37

469582,49

32

702924,74

469516,37

33

702908,42

469479,96

34

702900,05

469446,90

35

702847,74

469390,41

36

702833,93

469360,27

37

702833,72

469355,78

38

702842,09

469337,16

39

702835,61

469318,54

40

702813,22

469303,68

41

702800,50

469302,19

42

702789,99

469300,96

43

702780,41

469299,52

44

702783,72

469288,40

45

702789,67

469268,46

46

702790,94

469264,99

47

702792,20

469261,55

48

702792,88

469259,34

49

702834,59

469123,87

50

702853,83

469061,36

51

702873,41

468983,83

52

702869,94

468980,55

53

702852,70

468964,22

54

702837,97

468933,91

55

702834,79

468923,75

56

702843,01

468925,69

57

702918,32

468946,58

58

702927,94

468949,25

59

702940,92

468945,27

60

702983,75

468966,74

61

702987,92

468967,57

62

702983,71

468974,78

63

702969,16

468995,39

64

702966,48

468999,19

65

702968,73

469005,93

66

702973,26

469019,50

67

702963,25

469048,97

68

702956,70

469098,12

69

702955,69

469105,68

70

702955,25

469108,99

71

702935,70

469144,81

72

702959,43

469178,51

73

702960,11

469179,48

74

702966,50

469204,66

75

702950,29

469222,70

76

702947,97

469225,27

77

702944,85

469228,74

78

702907,69

469269,14

79

702878,60

469313,16

80

702856,66

469346,37

81

702918,09

469445,00

82

702930,92

469465,61

83

702972,36

469510,71

84

702938,56

469564,05

85

702941,71

469572,80

86

702956,11

469594,53

87

702953,30

469606,99

88

702965,51

469617,27

89

702962,17

469634,05

90

702961,73

469636,27

91

702958,82

469650,90

92

702915,33

469694,23

93

702913,89

469707,51

94

702903,84

469799,90

95

702927,68

469823,29

96

702932,46

469834,86

97

702917,37

469923,82

98

702927,21

469927,08

99

702947,18

469933,71

100

702959,03

469979,26

101

702994,80

470026,30

102

702995,40

470032,00

103

702995,93

470036,99

104

702998,94

470061,55

105

702993,53

470083,51

106

703032,99

470113,63

107

703035,54

470137,79

108

703017,46

470155,70

109

703017,99

470177,46

110

703018,12

470182,66

111

703032,72

470200,90

112

703037,72

470212,50

113

703039,91

470226,34

114

703036,13

470240,69

115

703040,22

470286,61

116

703038,26

470300,641)  Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA KŁODAWY (PLH220007)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA KŁODAWY (PLH220007)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA KŁODAWY (PLH220007)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA KŁODAWY (PLH220007)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9160

Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

2

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

3

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-29
  • Data wejścia w życie: 2021-12-14
  • Data obowiązywania: 2021-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw