Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2230

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Widowo (PLH220054)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Widowo]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Widowo (PLH2200542)), obejmujący obszar 99,14 ha, położony w województwie pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WIDOWO (PLH220054)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 19 października 2021 r. (poz. 2230)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WIDOWO (PLH220054)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

774640,14

442735,32

2

774628,65

442914,83

3

774653,18

442903,60

4

774652,05

442917,30

5

774645,99

443012,88

6

774644,90

443016,48

7

774643,66

443020,55

8

774642,44

443060,88

9

774636,03

443151,57

10

774633,27

443182,88

11

774630,31

443216,34

12

774628,60

443237,01

13

774627,41

443259,37

14

774626,22

443281,73

15

774624,43

443315,27

16

774623,04

443343,34

17

774621,69

443371,30

18

774619,95

443399,05

19

774618,53

443421,40

20

774614,97

443477,96

21

774612,90

443511,54

22

774609,34

443569,51

23

774606,26

443619,80

24

774605,54

443631,49

25

774606,88

443698,29

26

774607,24

443703,26

27

774610,11

443771,21

28

774604,06

443828,99

29

774604,68

443916,13

30

774604,77

443929,34

31

774611,56

444007,47

32

774627,24

444061,97

33

774647,62

444107,69

34

774660,27

444157,78

35

774671,90

444257,45

36

774676,46

444317,65

37

774678,02

444357,63

38

774681,52

444447,17

39

774681,39

444512,14

40

774681,01

444702,66

41

774680,31

444873,62

42

774680,93

444974,51

43

774681,66

445093,58

44

774681,81

445117,27

45

774682,00

445148,80

46

774679,76

445179,98

47

774679,87

445182,39

48

774680,00

445185,23

49

774682,83

445210,56

50

774686,29

445243,97

51

774689,96

445274,42

52

774684,86

445274,79

53

774684,77

445274,80

54

774674,19

445275,56

55

774660,74

445275,67

56

774651,36

445289,46

57

774650,14

445309,81

58

774626,24

445329,79

59

774609,21

445341,57

60

774603,01

445361,26

61

774594,02

445399,22

62

774567,29

445386,08

63

774543,36

445377,77

64

774464,97

445405,95

65

774464,73

445404,97

66

774450,65

445347,64

67

774449,27

445336,66

68

774445,89

445309,69

69

774438,43

445287,08

70

774432,91

445270,37

71

774422,94

445251,43

72

774405,05

445197,98

73

774402,27

445185,38

74

774404,33

445176,17

75

774403,19

445154,36

76

774403,29

445121,54

77

774401,09

445113,46

78

774396,72

445097,33

79

774396,23

445096,05

80

774374,58

445038,69

81

774366,04

445016,26

82

774364,11

445010,96

83

774361,00

445002,72

84

774361,82

445002,35

85

774348,63

444963,51

86

774348,68

444956,93

87

774349,91

444912,04

88

774350,79

444882,41

89

774351,76

444842,75

90

774350,16

444788,98

91

774349,67

444775,10

92

774349,58

444772,27

93

774349,31

444750,21

94

774349,10

444668,98

95

774345,72

444655,01

96

774327,64

444581,82

97

774311,82

444500,63

98

774307,20

444477,57

99

774302,02

444368,65

100

774301,89

444365,82

101

774301,78

444363,50

102

774301,00

444347,02

103

774299,67

444297,43

104

774282,85

444231,09

105

774294,56

444166,36

106

774293,30

444139,17

107

774293,23

444137,67

108

774292,97

444132,12

109

774280,33

443943,16

110

774274,66

443854,30

111

774274,56

443852,75

112

774267,75

443746,01

113

774253,10

443551,34

114

774245,87

443425,48

115

774244,46

443367,31

116

774244,42

443365,80

117

774257,30

443366,16

118

774288,70

443360,25

119

774360,23

443300,82

120

774359,98

443297,96

121

774344,17

443117,96

122

774334,88

443009,59

123

774329,66

442949,59

124

774315,70

442789,27

125

774315,53

442787,31

126

774314,11

442770,97

127

774313,87

442769,42

128

774313,17

442764,93

129

774312,94

442763,45

130

774404,83

442748,37

131

774404,98

442749,87

132

774405,20

442751,97

133

774405,46

442754,45

134

774518,60

442733,12

135

774520,55

442732,75

136

774510,72

442673,28

137

774511,28

442638,17

138

774511,86

442601,82

139

774508,19

442580,51

140

774505,46

442564,65

141

774522,27

442458,54

142

774533,78

442422,84

143

774545,47

442386,55

144

774546,67

442333,89

145

774547,01

442319,24

146

774551,01

442276,33

147

774558,11

442199,78

148

774548,67

442169,61

149

774546,22

442168,47

150

774527,57

442159,82

151

774494,88

442162,40

152

774456,56

442147,91

153

774418,88

442122,63

154

774387,47

442062,08

155

774384,23

442013,29

156

774386,58

442007,42

157

774397,70

441976,38

158

774407,73

441970,85

159

774408,80

441970,26

160

774419,68

441963,09

161

774429,84

441958,97

162

774429,57

441957,46

163

774429,30

441955,95

164

774468,38

441956,02

165

774547,10

441956,26

166

774628,78

441966,63

167

774628,93

441961,72

168

774706,35

441954,47

169

774697,51

441979,26

170

774695,55

442001,40

171

774684,30

442128,74

172

774677,93

442235,48

173

774666,18

442432,46

174

774655,52

442519,08

175

774652,29

442545,37

176

774649,36

442591,11

177

774640,14

442735,321) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WIDOWO (PLH220054)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WIDOWO (PLH220054)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WIDOWO (PLH220054)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WIDOWO (PLH220054)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

2120

Nadmorskie wydmy białe (Elymo Ammophiletum)

2

2180

Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich

3

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-03
  • Data wejścia w życie: 2021-12-18
  • Data obowiązywania: 2021-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw