Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 819

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. z 2019 r. poz. 983), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 544).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 544), które stanowią:

"§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń należnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od dnia 1 stycznia 2021 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2022 r. (poz. 819)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 października 2002 r.

w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2022 r. poz. 557) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się grupy zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz odpowiadające im stawki uposażenia zasadniczego.

2. Grupy zaszeregowania i odpowiadające im stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o dalszy 1% za każdy następny rok służby - łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby.

2. Podstawę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z tytułu wysługi lat stanowi stawka uposażenia zasadniczego odpowiadająca przyznanej grupie zaszeregowania.

3. Kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaokrągla się do 10 groszy w górę.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1).2)

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 października 2002 r.3)

TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Grupa zaszeregowania

Miesięczna stawka uposażenia zasadniczego w złotych

0

10 500

00

9 900

01a

7 900

01

7 100

02a

7 430

02

6 650

03a

6 950

03

6 235

04a

6 630

04

5 890

05a

6 100

05

5 540

06a

5 500

06

4 905

07a

5 080

07

4 480

08a

4 800

08

4 235

09a

4 480

09

3 880

10a

4 330

10

3 600

11a

4 130

11

3 390

12a

3 950

12

3 205

13a

3 800

13

3 065

14a

3 650

14

2 975

15a

3 500

15

2 870

16a

3 300

16

2 745

17a

3 150

17

2 680

18a

2 950

18

2 650

19

2 600

20

2 500

21

2 400

22

2 300

23

2 200

24

2 000


1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 października 2002 r.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa w tych grupach, wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz ustalenia stopnia etatowego stanowiska Szefa Urzędu Ochrony Państwa i zaszeregowania tego stanowiska do grupy uposażenia (Dz. U. poz. 1497), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 676).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 544), które weszło w życie z dniem 9 kwietnia 2021 r.

Dziennik Ustaw