Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 981

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 387 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88, 258 i 855) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej (Dz. U. poz. 1215) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Charakterystyka stanu meteorologicznego, hydrologicznego oraz hydrogeologicznego jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.";

2) w § 6:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Prognozy hydrologiczne dla podstawowych profili wodowskazowych osłony hydrologicznej są opracowywane i przekazywane w normalnym stanie hydrologicznym i w przypadku suszy hydrologicznej w dni robocze do godziny 11.00.

3. Prognozy hydrologiczne dla podstawowych i dodatkowych profili wodowskazowych osłony hydrologicznej są opracowywane i przekazywane w stanie zagrożenia lub alarmu hydrologicznego do godziny 12.00, a w przypadku gdy jest to uzasadnione zmianą sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej - niezwłocznie od wystąpienia tej zmiany.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Wykaz podstawowych i dodatkowych profili wodowskazowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.";

3) w załączniku do rozporządzenia w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) suszy hydrologicznej wynikającej z wystąpienia zmniejszenia odpływu wód podziemnych do wód powierzchniowych i w efekcie zmniejszenia przepływu w zlewni rzek monitorowanych przez sieć pomiarowo-obserwacyjną państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej poniżej wartości odpowiadającej średniemu niskiemu przepływowi z wielolecia.";

4) załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1 i dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Załącznik 1. [WYKAZ PODSTAWOWYCH I DODATKOWYCH PROFILI WODOWSKAZOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 20 kwietnia 2022 r. (poz. 981)

WYKAZ PODSTAWOWYCH I DODATKOWYCH PROFILI WODOWSKAZOWYCH

1. Podstawowe profile wodowskazowe

Lp.

Profil wodowskazowy

Rzeka

1

Zawichost

Wisła

2

Puławy-Azoty

Wisła

3

Warszawa-Bulwary

Wisła

4

Kępa Polska

Wisła

5

Wyszków

Bug

6

Ostrołęka

Narew

7

Zambski Kościelne

Narew

8

Głogów

Odra

9

Nowa Sól

Odra

10

Cigacice

Odra

11

Nietków

Odra

12

Połęcko

Odra

13

Słubice

Odra

14

Gozdowice

Odra

15

Sieradz

Warta

16

Poznań-Most Rocha

Warta

17

Gorzów Wielkopolski

Warta

2. Dodatkowe profile wodowskazowe

Lp.

Profil wodowskazowy

Rzeka

1

Kraków-Bielany

Wisła

2

Popędzynka

Wisła

3

Karsy

Wisła

4

Szczucin

Wisła

5

Sandomierz

Wisła

6

Annopol

Wisła

7

Dęblin

Wisła

8

Gusin

Wisła

9

Modlin

Wisła

10

Wyszogród

Wisła

11

Fordon

Wisła

12

Toruń

Wisła

13

Chełmno

Wisła

14

Grudziądz

Wisła

15

Tczew

Wisła

16

Gdańsk-Przegalina

Wisła

17

Dynów

San

18

Przemyśl

San

19

Jarosław

San

20

Rzuchów

San

21

Nisko

San

22

Strzyżów

Bug

23

Dorohusk

Bug

24

Włodawa

Bug

25

Krzyczew

Bug

26

Frankopol

Bug

27

Chałupki

Odra

28

Racibórz-Miedonia

Odra

29

Koźle

Odra

30

Krapkowice

Odra

31

Opole-Groszowice

Odra

32

Ujście Nysy Kłodzkiej

Odra

33

Brzeg

Odra

34

Oława

Odra

35

Trestno

Odra

36

Brzeg Dolny

Odra

37

Malczyce

Odra

38

Ścinawa

Odra

39

Szczecin (Most Długi)

Odra Zachodnia

40

Działoszyn

Warta

41

Sławsk

Warta

42

Nowa Wieś Podgórna

Warta

43

Śrem

Warta

44

Oborniki

Warta

45

Wronki

Warta

46

Skwierzyna

Warta

47

Piwonica

Prosna

48

Nowe Drezdenko

Noteć

49

Bardo

Nysa Kłodzka

Dziennik Ustaw