Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1284

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski o pomoc finansową na zalesianie gruntów rolnych objętą planem rozwoju obszarów wiejskich oraz wnioski o wypłatę tej pomocy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 6a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1867 oraz z 2022 r. poz. 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wniosek o pomoc finansową na zalesianie gruntów rolnych objętą planem rozwoju obszarów wiejskich]

Wnioski o pomoc finansową na zalesianie gruntów rolnych objętą planem rozwoju obszarów wiejskich, zwaną dalej "pomocą", oraz wnioski o wypłatę pomocy, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem adresu, zawierają:

1) w przypadku producenta rolnego będącego spółdzielnią produkcji rolnej - numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku producenta rolnego będącego osobą fizyczną również numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL), natomiast jeżeli ta osoba nie posiada numeru PESEL - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);

3) informację o załącznikach dołączanych do tych wniosków;

4) oświadczenia oraz zobowiązania związane z pomocą - w przypadku wniosku o pomoc;

5) oświadczenia oraz zobowiązania związane z wypłatą pomocy - w przypadku wniosku o wypłatę pomocy;

6) inne informacje niezbędne do przyznania lub wypłaty pomocy.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-20
  • Data wejścia w życie: 2022-06-21
  • Data obowiązywania: 2022-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw