Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1999

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1709 oraz z 2022 r. poz. 1700 i 1933) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowość informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej, przekazywanych do Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej "Rejestrem", za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

2) szczegółowość informacji umieszczanych w zawiadomieniu o zmianach ewidencyjnych, zwanym dalej "zawiadomieniem", lub zawiadomieniu dotyczącym podmiotu zbiorowego, przekazywanych do Rejestru za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2. [Karta rejestracyjna podmiotu zbiorowego]

W karcie rejestracyjnej podmiotu zbiorowego umieszcza się informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, zwanej dalej "ustawą o Krajowym Rejestrze Karnym". Na oznaczenie podmiotu zbiorowego składają się nazwa (firma), forma prawna oraz numer Krajowego Rejestru Sądowego, o ile podmiot zbiorowy podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, lub w przypadku podmiotu zbiorowego niepodlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego - nazwa oraz numer właściwego rejestru.

§ 3. [Zawiadomienie o wykonaniu kar]

W zawiadomieniu o wykonaniu kar umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu wykonującego orzeczenie;

3) rodzaj i wymiar kary;

4) datę wykonania kary.

§ 4. [Zawiadomienie o zamianie kary]

1. W zawiadomieniu o zamianie kary umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) rodzaj i wymiar kary podlegającej zamianie;

4) rodzaj i wymiar kary zastępczej;

5) datę wydania postanowienia.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o zamianie kary w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie o zamianie kary;

3) datę wydania postanowienia o zamianie kary;

4) nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5) datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 5. [Zawiadomienie o zamianie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania]

1. W zawiadomieniu o zamianie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) datę uprawomocnienia się postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, z późn. zm.1)), zwanej dalej "Kodeksem karnym wykonawczym";

5) rodzaj i wymiar kary orzeczonej w wyniku zamiany.

2. W przypadku uchylenia zamiany kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie o zamianie kary;

3) datę wydania postanowienia o zamianie kary;

4) nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5) datę wydania postanowienia o uchyleniu;

6) rodzaj kary orzeczonej w wyniku zamiany.

§ 6. [Zawiadomienie o zamianie kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego]

1. W zawiadomieniu o zamianie kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie o zamianie kary;

3) datę wydania postanowienia o zamianie kary;

4) datę uprawomocnienia się postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego;

5) rodzaj i wymiar kary orzeczonej w wyniku zamiany.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o zamianie kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie o zamianie kary;

3) datę wydania postanowienia o zamianie kary;

4) nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5) datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 7. [Zawiadomienie o zamianie kary pozbawienia wolności]

1. W zawiadomieniu o zamianie kary pozbawienia wolności umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) datę uprawomocnienia się postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego;

5) rodzaj i wymiar kary orzeczonej w wyniku zamiany.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o zamianie kary pozbawienia wolności w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie o zamianie kary;

3) datę wydania postanowienia o zamianie kary;

4) nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5) datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 8. [Zawiadomienie o zamianie orzeczonej kary]

1. W zawiadomieniu o zamianie orzeczonej kary, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 26a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) datę uprawomocnienia się postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego;

5) podstawę prawną zamiany;

6) rodzaj i wymiar kary podlegającej zamianie;

7) rodzaj i wymiar kary orzeczonej w wyniku zamiany.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o zamianie orzeczonej kary w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie o zamianie kary;

3) datę wydania postanowienia o zamianie kary;

4) nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5) datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 9. [Zawiadomienie o wykonaniu środków karnych]

W zawiadomieniu o wykonaniu środków karnych umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu wykonującego orzeczenie;

3) rodzaj i wymiar środka karnego;

4) datę wykonania środka karnego.

§ 10. [Zawiadomienie o wykonaniu środków kompensacyjnych]

W zawiadomieniu o wykonaniu środków kompensacyjnych umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu wykonującego orzeczenie;

3) rodzaj i wymiar środka kompensacyjnego;

4) datę wykonania środka kompensacyjnego.

§ 11. [Zawiadomienie o wykonaniu przepadku]

W zawiadomieniu o wykonaniu przepadku umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu wykonującego orzeczenie;

3) rodzaj przepadku;

4) datę wykonania przepadku.

§ 12. [Zawiadomienie o warunkowym zwolnieniu]

1. W zawiadomieniu o warunkowym zwolnieniu umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) datę uprawomocnienia się postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego albo jeżeli prokurator sprzeciwił się udzieleniu przerwy na podstawie art. 154 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego;

5) sygnaturę akt sądu penitencjarnego;

6) okres próby (do dnia);

7) informację o orzeczonym dozorze.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o warunkowym zwolnieniu w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu;

3) datę wydania postanowienia o warunkowym zwolnieniu;

4) nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5) datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 13. [Zawiadomienie o odwołaniu warunkowego zwolnienia]

1. W zawiadomieniu o odwołaniu warunkowego zwolnienia umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) datę uprawomocnienia się postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o odwołaniu warunkowego zwolnienia w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie o odwołaniu warunkowego zwolnienia;

3) datę wydania postanowienia o odwołaniu;

4) nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5) datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 14. [Zawiadomienie o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności]

1. W zawiadomieniu o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) datę uprawomocnienia się postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego;

5) rodzaj i wymiar kary;

6) okres, na jaki odroczono wykonanie kary.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności;

3) datę wydania postanowienia o odroczeniu;

4) nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5) datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 15. [Zawiadomienie o przerwie wykonania kary pozbawienia wolności]

1. W zawiadomieniu o przerwie wykonania kary pozbawienia wolności umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) datę uprawomocnienia się postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego albo jeżeli prokurator sprzeciwił się udzieleniu przerwy na podstawie art. 154 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego;

5) rodzaj i wymiar kary;

6) okres, na jaki udzielono przerwy.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o przerwie wykonania kary pozbawienia wolności w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie o przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;

3) datę wydania postanowienia o przerwie;

4) nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5) datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 16. [Zawiadomienie o rozpoczęciu i miejscu wykonywania środków zabezpieczających]

W zawiadomieniu o rozpoczęciu i miejscu wykonywania środków zabezpieczających umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu wykonującego orzeczenie;

3) rodzaj środka zabezpieczającego;

4) datę rozpoczęcia wykonywania środka zabezpieczającego;

5) miejsce wykonywania środka zabezpieczającego.

§ 17. [Zawiadomienie o zakończeniu wykonywania lub wykonaniu środków zabezpieczających]

W zawiadomieniu o zakończeniu wykonywania lub wykonaniu środków zabezpieczających umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu wykonującego orzeczenie;

3) rodzaj środka zabezpieczającego;

4) datę zakończenia lub datę wykonania środka zabezpieczającego.

§ 18. [Zawiadomienie o uchyleniu środków zabezpieczających]

W zawiadomieniu o uchyleniu środków zabezpieczających umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) rodzaj środka zabezpieczającego;

4) datę wydania postanowienia.

§ 19. [Zawiadomienie o zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności]

W zawiadomieniu o zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) datę uprawomocnienia się postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego.

§ 20. [Zawiadomienie o zwolnieniu od kary ograniczenia wolności na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego]

W zawiadomieniu o zwolnieniu od kary ograniczenia wolności na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) datę uprawomocnienia się postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego.

§ 21. [Zawiadomienie o zwolnieniu od kary pozbawienia wolności na podstawie art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego]

W zawiadomieniu o zwolnieniu od kary pozbawienia wolności na podstawie art. 336 § 3 i 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726 i 1855), zwanej dalej "Kodeksem karnym", umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) datę uprawomocnienia się postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego.

§ 22. [Zawiadomienie o umorzeniu postępowania wykonawczego]

W zawiadomieniu o umorzeniu postępowania wykonawczego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) datę uprawomocnienia się postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego;

5) podstawę prawną i treść postanowienia;

6) rodzaj kary, środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku.

§ 23. [Zawiadomienie o śmierci osoby, której dane zgromadzono w Rejestrze]

W zawiadomieniu o śmierci osoby, której dane zgromadzono w Rejestrze, umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania wykonawczego, a w przypadku nieletniego - również sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia.

§ 24. [Zawiadomienie o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary]

1. W zawiadomieniu o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) datę uprawomocnienia się postanowienia, jeżeli zostało ono wydane na podstawie art. 75 § 2 i 3 Kodeksu karnego albo jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego;

5) informację o skróceniu orzeczonej kary na podstawie art. 75 § 3a Kodeksu karnego, o ile doszło do skrócenia kary.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

3) datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 25. [Zawiadomienie o zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego]

1. W zawiadomieniu o zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) datę uprawomocnienia się postanowienia;

5) okres próby;

6) informacje o orzeczonych grzywnie, środkach karnych, środkach kompensacyjnych, obowiązkach lub dozorze.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie o zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego;

3) datę wydania postanowienia o zawieszeniu;

4) nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5) datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 26. [Zawiadomienie o uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji]

W zawiadomieniu o uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) datę wydania orzeczenia Sądu Najwyższego;

3) treść orzeczenia Sądu Najwyższego.

§ 27. [Zawiadomienie o przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze]

W zawiadomieniu o przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) treść postanowienia.

§ 28. [Zawiadomienie o stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze]

W zawiadomieniu o stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał orzeczenie w przedmiocie stwierdzenia nieważności;

3) datę orzeczenia stwierdzającego nieważność;

4) treść orzeczenia stwierdzającego nieważność.

§ 29. [Zawiadomienie o wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem odnotowanym w Rejestrze]

W zawiadomieniu o wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem odnotowanym w Rejestrze umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) treść postanowienia.

§ 30. [Zawiadomienie o zastosowaniu amnestii]

1. W zawiadomieniu o zastosowaniu amnestii umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) datę zastosowania amnestii;

3) treść amnestii.

2. W przypadku uchylenia orzeczenia o amnestii w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) datę uchylenia orzeczenia o amnestii;

3) treść uchylenia orzeczenia o amnestii.

§ 31. [Zawiadomienie o ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej]

W zawiadomieniu o ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) datę wydania postanowienia;

3) treść postanowienia.

§ 32. [Zawiadomienie o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe]

W zawiadomieniu o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) datę uprawomocnienia się postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego.

§ 33. [Zawiadomienie o zarządzeniu zatarcia skazania na podstawie art. 107 § 2 albo art. 337 Kodeksu karnego]

W zawiadomieniu o zarządzeniu zatarcia skazania na podstawie art. 107 § 2 albo art. 337 Kodeksu karnego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) datę uprawomocnienia się postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego.

§ 34. [Zawiadomienie o przekazaniu do wykonania orzeczonej kary właściwemu organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej]

W zawiadomieniu o przekazaniu do wykonania orzeczonej kary właściwemu organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu przekazującego;

3) datę wydania postanowienia w przedmiocie wystąpienia o wykonanie orzeczenia;

4) nazwę państwa wykonania orzeczenia;

5) nazwę organu sądowego państwa wykonania orzeczenia;

6) informację, czy orzeczenie było już uprzednio przekazane do innego państwa;

7) rodzaj orzeczonych kary, środka karnego, środka kompensacyjnego, środka związanego z poddaniem sprawcy próbie lub obowiązku;

8) wymiar przekazanych do wykonania kary, środka karnego, środka kompensacyjnego, środka związanego z poddaniem sprawcy próbie lub obowiązku;

9) informacje o przekazaniu do wykonania dozoru kuratora lub innej instytucji publicznej;

10) informacje o przekazaniu do wykonania przepadku;

11) datę wydania postanowienia o umorzeniu postępowania wykonawczego;

12) datę wydania postanowienia o podjęciu postępowania wykonawczego.

§ 35. [Zawiadomienie o wykonaniu przekazanej kary przez organ sądowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej]

W zawiadomieniu o wykonaniu przekazanej kary przez organ sądowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę państwa wykonania orzeczenia;

3) nazwę organu sądowego państwa wykonania orzeczenia;

4) rodzaj przekazanych do wykonania kary, środka karnego, środka związanego z poddaniem sprawcy próbie lub obowiązku;

5) wymiar przekazanych do wykonania kary, środka karnego, środka związanego z poddaniem sprawcy próbie lub obowiązku;

6) datę wykonania kary, środka karnego lub środka związanego z poddaniem sprawcy próbie.

§ 36. [Zawiadomienie o przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym]

W zawiadomieniu o przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 oraz z 2022 r. poz. 1700 i 1933), umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, a w przypadku nieletniego - również sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia;

4) treść postanowienia, w szczególności informację, której z baz danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dotyczy (z dostępem ograniczonym lub publicznym).

§ 37. [Zawiadomienie o uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym]

1. W zawiadomieniu o uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) datę orzeczenia;

3) treść orzeczenia, w szczególności informację, której z baz danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dotyczy (z dostępem ograniczonym lub publicznym).

2. W przypadku nieletniego w zawiadomieniu o uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym umieszcza się informacje określone w ust. 1, a także nazwę sądu orzekającego w przedmiocie uchylenia oraz sygnaturę akt sprawy.

§ 38. [Zawiadomienie o przywróceniu terminu do złożenia wniosku o wyłączenie zamieszczenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym]

W zawiadomieniu o przywróceniu terminu do złożenia wniosku o wyłączenie zamieszczenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) treść postanowienia, w szczególności informację, której z baz danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dotyczy (z dostępem ograniczonym lub publicznym).

§ 39. [Zawiadomienie o odwołaniu warunkowego zawieszenia umieszczenia w zakładzie poprawczym i zarządzeniu umieszczenia w zakładzie poprawczym]

W zawiadomieniu o odwołaniu warunkowego zawieszenia umieszczenia w zakładzie poprawczym i zarządzeniu umieszczenia w zakładzie poprawczym umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia.

§ 40. [Zawiadomienie o warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego]

W zawiadomieniu o warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia;

4) okres próby;

5) nazwę środka wychowawczego stosowanego w okresie próby.

§ 41. [Zawiadomienie o odwołaniu warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego i zarządzeniu umieszczenia w zakładzie poprawczym]

W zawiadomieniu o odwołaniu warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego i zarządzeniu umieszczenia w zakładzie poprawczym umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia.

§ 42. [Zawiadomienie o warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym]

W zawiadomieniu o warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia;

4) okres próby;

5) nazwę środka wychowawczego stosowanego w okresie próby.

§ 43. [Zawiadomienie o odwołaniu warunkowego odstąpienia od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym i zarządzeniu umieszczenia w zakładzie poprawczym]

W zawiadomieniu o odwołaniu warunkowego odstąpienia od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym i zarządzeniu umieszczenia w zakładzie poprawczym umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia.

§ 44. [Zawiadomienie o zastosowaniu środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2 lub 5 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, wobec nieletniego zwalnianego z zakładu poprawczego]

W zawiadomieniu o zastosowaniu środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700), wobec nieletniego zwalnianego z zakładu poprawczego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia;

4) nazwę zastosowanego środka wychowawczego;

5) wiek nieletniego, do którego ukończenia zastosowano środek wychowawczy.

§ 45. [Zawiadomienie o przedłużeniu wykonywania środka poprawczego wobec nieletniego]

W zawiadomieniu o przedłużeniu wykonywania środka poprawczego wobec nieletniego, który ukończył 21 lat, umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia;

4) wiek nieletniego, do którego ukończenia przedłużono wykonywanie środka poprawczego.

§ 46. [Zawiadomienie o zmianie środka wychowawczego]

W zawiadomieniu o zmianie środka wychowawczego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia;

4) nazwę zmienionego środka wychowawczego;

5) nazwę dodanego środka wychowawczego.

§ 47. [Zawiadomienie o uchyleniu środka wychowawczego]

W zawiadomieniu o uchyleniu środka wychowawczego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia;

4) nazwę uchylanego środka wychowawczego.

§ 48. [Zawiadomienie o przerwaniu wykonywania środków wychowawczych lub środka poprawczego]

W zawiadomieniu o przerwaniu wykonywania środków wychowawczych lub środka poprawczego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia;

4) okres, na jaki udzielono przerwy.

§ 49. [Zawiadomienie o odwołaniu przerwy wykonywania środków wychowawczych lub środka poprawczego]

W zawiadomieniu o odwołaniu przerwy wykonywania środków wychowawczych lub środka poprawczego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia.

§ 50. [Zawiadomienie o odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub środka poprawczego]

W zawiadomieniu o odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub środka poprawczego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia;

4) okres, na jaki odroczono wykonywanie środków wychowawczych lub środka poprawczego.

§ 51. [Zawiadomienie o odwołaniu odroczenia wykonywania środków wychowawczych lub środka poprawczego]

W zawiadomieniu o odwołaniu odroczenia wykonywania środków wychowawczych lub środka poprawczego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia.

§ 52. [Zawiadomienie o odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego]

W zawiadomieniu o odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia.

§ 53. [Zawiadomienie o umorzeniu postępowania wykonawczego w postępowaniu w sprawach nieletnich]

W zawiadomieniu o umorzeniu postępowania wykonawczego w postępowaniu w sprawach nieletnich umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia.

§ 54. [Zawiadomienie o wykonaniu przepadku przedmiotów]

W zawiadomieniu o wykonaniu przepadku przedmiotów umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) datę wykonania przepadku.

§ 55. [Zawiadomienie o powołaniu nieletniego do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej]

W zawiadomieniu o powołaniu nieletniego do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) datę powołania.

§ 56. [Zawiadomienie o zwolnieniu z zakładu leczniczego oraz o zastosowaniu środka wychowawczego]

W zawiadomieniu o zwolnieniu z zakładu leczniczego oraz o zastosowaniu środka wychowawczego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia;

4) nazwę zastosowanego środka wychowawczego, o ile sąd orzekł o jego zastosowaniu.

§ 57. [Zawiadomienie o przerwaniu wykonywania środka wychowawczego lub poprawczego i zastosowaniu środka leczniczego]

W zawiadomieniu o przerwaniu wykonywania środka wychowawczego lub poprawczego i zastosowaniu środka leczniczego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia.

§ 58. [Zawiadomienie o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich]

W zawiadomieniu o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy;

2) datę wydania postanowienia;

3) okres, na jaki umieszczono nieletniego w schronisku dla nieletnich.

§ 59. [Zawiadomienie o przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich]

W zawiadomieniu o przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy;

2) datę wydania postanowienia;

3) okres, na jaki przedłużono pobyt w schronisku dla nieletnich.

§ 60. [Zawiadomienie o zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich]

W zawiadomieniu o zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy;

2) datę wydania postanowienia.

§ 61. [Zawiadomienie o rozesłaniu listu gończego]

W zawiadomieniu o rozesłaniu listu gończego umieszcza się:

1) nazwę organu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

2) datę wydania postanowienia o poszukiwaniu listem gończym;

3) informację, czy list dotyczy podejrzanego, oskarżonego czy skazanego;

4) kwalifikację prawną czynu zabronionego;

5) informację, czy list został wydany w celu wykonania kary pozbawienia wolności lub zastępczej kary pozbawienia wolności;

6) nazwę sądu i sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji, jeżeli postanowienie o poszukiwaniu listem gończym dotyczy osoby skazanej.

§ 62. [Zawiadomienie o odwołaniu listu gończego]

W zawiadomieniu o odwołaniu listu gończego umieszcza się:

1) nazwę organu, który wydał postanowienie o odwołaniu, oraz sygnaturę akt sprawy;

2) datę wydania postanowienia o odwołaniu;

3) nazwę organu, który wydał postanowienie o poszukiwaniu listem gończym;

4) sygnaturę akt sprawy postanowienia o poszukiwaniu;

5) datę wydania postanowienia o poszukiwaniu;

6) informację, czy list dotyczy podejrzanego, oskarżonego czy skazanego;

7) informację, czy list został wydany w celu wykonania przez skazanego kary pozbawienia wolności lub zastępczej kary pozbawienia wolności.

§ 63. [Zawiadomienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania]

W zawiadomieniu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania umieszcza się:

1) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

2) datę wydania postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania;

3) kwalifikację prawną zarzucanego czynu;

4) czas trwania tymczasowego aresztowania wraz z okresem (od - do);

5) miejsce osadzenia - nazwę zakładu leczniczego.

§ 64. [Zawiadomienie o zakończeniu stosowania tymczasowego aresztowania]

W zawiadomieniu o zakończeniu stosowania tymczasowego aresztowania umieszcza się:

1) nazwę organu, który wydał postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania, oraz sygnaturę akt sprawy;

2) datę wydania postanowienia o uchyleniu;

3) nazwę sądu, który wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania;

4) sygnaturę akt sprawy postanowienia o zastosowaniu;

5) datę wydania postanowienia o zastosowaniu.

§ 65. [Zawiadomienie o wykonywaniu tymczasowego aresztowania]

1. W zawiadomieniu o wykonywaniu tymczasowego aresztowania umieszcza się:

1) nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

2) datę wydania postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania;

3) kwalifikację prawną zarzucanego czynu;

4) miejsce osadzenia tymczasowo aresztowanego;

5) informacje o przebiegu wykonywania tymczasowego aresztowania, na które składają się:

a) data rozpoczęcia wykonywania tymczasowego aresztowania,

b) data i powód zakończenia stosowania tymczasowego aresztowania,

c) termin upływu stosowania tymczasowego aresztowania,

d) informacja o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania, która określa, do kiedy przedłużono stosowanie tymczasowego aresztowania,

e) informacja o skróceniu stosowania tymczasowego aresztowania, która określa, do kiedy tymczasowe aresztowanie będzie stosowane.

2. W przypadku gdy tymczasowo aresztowany został wydany do udziału w czynnościach procesowych lub do zakładu leczniczego poza teren aresztu śledczego lub zakładu karnego, w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, jako miejsce osadzenia tymczasowo aresztowanego wskazuje się areszt śledczy lub zakład karny, w którego ewidencji tymczasowo aresztowany pozostaje.

§ 66. [Zawiadomienie o osobie pozbawionej wolności]

1. W zawiadomieniu o osobie pozbawionej wolności umieszcza się:

1) informację o wykonywaniu kar dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego, aresztu albo zastępczej kary pozbawienia wolności;

2) nazwę sądu oraz sygnaturę akt pierwszej instancji;

3) datę wydania orzeczenia;

4) kwalifikację prawną czynu zabronionego;

5) rodzaj i wymiar kary;

6) miejsce wykonywania kary;

7) informacje o przebiegu wykonywania kary, na które składają się:

a) data rozpoczęcia wykonywania kary,

b) okresy wykonywania kary oraz powody przerwania biegu wykonywania kary, jeżeli kara była wykonywana w różnych okresach,

c) data i powód zakończenia wykonywania kary.

2. W przypadku gdy skazany lub ukarany został wydany do udziału w czynnościach procesowych lub do zakładu leczniczego poza teren aresztu śledczego lub zakładu karnego, w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, jako miejsce wykonywania kary wskazuje się areszt śledczy lub zakład karny, w którego ewidencji skazany lub ukarany pozostaje.

§ 67. [Zawiadomienie o wykonaniu kary pieniężnej dotyczącym podmiotu zbiorowego]

W zawiadomieniu o wykonaniu kary pieniężnej dotyczącym podmiotu zbiorowego umieszcza się:

1) wymiar kary;

2) datę wykonania kary.

§ 68. [Zawiadomienie o wykonaniu przepadku dotyczącym podmiotu zbiorowego]

W zawiadomieniu o wykonaniu przepadku dotyczącym podmiotu zbiorowego umieszcza się:

1) rodzaj przepadku;

2) datę wykonania przepadku.

§ 69. [Zawiadomienie o wykonaniu zakazu dotyczącym podmiotu zbiorowego]

W zawiadomieniu o wykonaniu zakazu dotyczącym podmiotu zbiorowego umieszcza się:

1) rodzaj i wymiar zakazu;

2) datę wykonania zakazu.

§ 70. [Zawiadomienie o wykonaniu podania wyroku do publicznej wiadomości dotyczącym podmiotu zbiorowego]

W zawiadomieniu o wykonaniu podania wyroku do publicznej wiadomości dotyczącym podmiotu zbiorowego umieszcza się datę wykonania.

§ 71. [Zawiadomienie o likwidacji podmiotu zbiorowego]

W zawiadomieniu o likwidacji podmiotu zbiorowego umieszcza się datę likwidacji.

§ 72. [Zawiadomienie o zatarciu orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary]

W zawiadomieniu o zatarciu orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary umieszcza się:

1) datę wydania postanowienia o zatarciu;

2) datę uprawomocnienia się postanowienia o zatarciu;

3) podstawę prawną zatarcia.

§ 73. [Zawiadomienie o zezwoleniu na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego]

1. W zawiadomieniu o zezwoleniu na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) sygnaturę akt sądu penitencjarnego;

4) datę wydania postanowienia;

5) rodzaj i wymiar kary.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o zezwoleniu na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie o zezwoleniu na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

3) datę wydania postanowienia o zezwoleniu;

4) nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5) datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 74. [Zawiadomienie o uchyleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego]

W zawiadomieniu o uchyleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) sygnaturę akt sądu penitencjarnego;

4) datę wydania postanowienia.

§ 75. [Zawiadomienie o wykonaniu kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego]

W zawiadomieniu o wykonaniu kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu wykonującego orzeczenie;

3) datę wykonania kary;

4) rodzaj i wymiar wykonanej kary.

§ 76. [Zawiadomienie o przerwie w wykonywaniu kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego]

W zawiadomieniu o przerwie w wykonywaniu kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) sygnaturę akt sądu penitencjarnego;

4) datę wydania postanowienia;

5) okres, na jaki udzielono przerwy.

§ 77. [Zawiadomienie o warunkowym zwolnieniu z wykonania reszty kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego]

1. W zawiadomieniu o warunkowym zwolnieniu z wykonania reszty kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) sygnaturę akt sądu penitencjarnego;

4) datę wydania postanowienia;

5) datę uprawomocnienia się postanowienia;

6) okres próby;

7) informacje o orzeczonych grzywnie, obowiązkach lub dozorze kuratora.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o warunkowym zwolnieniu z wykonania reszty kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu warunkowego zwolnienia;

3) sygnaturę akt sądu penitencjarnego;

4) datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 78. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 472, 1236 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 22, 655 i 1855.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu (Dz. U. poz. 846 oraz z 2017 r. poz. 1721), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 415 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-27
  • Data wejścia w życie: 2022-09-27
  • Data obowiązywania: 2022-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw