REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 378

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 84a § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180 i 326) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) okres przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zwanym dalej „Repozytorium", aktów notarialnych, o których mowa w art. 84a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zwanych dalej „aktami notarialnymi", zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych;

2) sposób uiszczania i wysokość opłaty za umieszczenie elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Repozytorium.

§ 2. [Okres przechowywania w Repozytorium aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych]

Okres przechowywania w Repozytorium aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały one umieszczone w Repozytorium.

§ 3. [Wysokość opłaty za umieszczenie w Repozytorium elektronicznego wypisu aktu notarialnego]

Wysokość opłaty za umieszczenie w Repozytorium elektronicznego wypisu aktu notarialnego wynosi 5 zł.

§ 4. [Termin przekazywania łącznej kwoty opłaty za umieszczenie w Repozytorium elektronicznych wypisów aktów notarialnych]

Łączną kwotę opłat za umieszczenie w Repozytorium elektronicznych wypisów aktów notarialnych notariusz przekazuje w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Krajowej Rady Notarialnej w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym akty notarialne zostały sporządzone.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-28
  • Data wejścia w życie: 2023-03-01
  • Data obowiązywania: 2023-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA