REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1031

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 287 i 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę oraz stawek pomocy finansowej netto z tytułu realizacji działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/40, w roku szkolnym 2023/2024]

W roku szkolnym 2023/2024 wysokość:

1) środków finansowych przeznaczonych na wypłatę:

a) pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych na realizację działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 (Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11, z późn. zm.1)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/40", wynosi 239 653 594,22 zł, z czego wkład z budżetu:

- Unii Europejskiej stanowi 111 553 594,22 zł, w tym:

- - 55 247 625,65 zł - na dostarczanie owoców i warzyw, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, zwanej dalej „ustawą",

- - 56 305 968,57 zł - na dostarczanie mleka i przetworów mlecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy,

- państwa stanowi 128 100 000 zł, w tym:

- - 64 050 000,00 zł - na dostarczanie owoców i warzyw, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy,

- - 64 050 000,00 zł - na dostarczanie mleka i przetworów mlecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy,

b) pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych na realizację działań, o których mowa w:

- art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/40, wynosi 5 000 000,00 zł, w tym:

- - 2 500 000,00 zł - w zakresie dotyczącym owoców i warzyw,

- - 2 500 000,00 zł - w zakresie dotyczącym mleka i przetworów mlecznych,

- art. 5 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia 2017/40, wynosi 2 137 821,16 zł, w tym:

- - 1 068 910,58 zł - w zakresie dotyczącym owoców i warzyw,

- - 1 068 910,58 zł - w zakresie dotyczącym mleka i przetworów mlecznych

- przy czym na ocenę realizacji programu dla szkół - nie więcej niż 90 000,00 zł;

2) stawek pomocy finansowej netto z tytułu realizacji działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40, wynosi:

a) 1,10 zł na jedną porcję owoców i warzyw, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy,

b) 1,34 zł na jedną porcję mleka i przetworów mlecznych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy

- i jest powiększona o wysokość należnego podatku od towarów i usług.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 284 z 01.09.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 41 z 22.02.2022, str. 5.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA