REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 852

USTAWA

z dnia 9 maja 2024 r.

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) w pkt 34:

- w art. 145l:

- - ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W okresie od dnia 1 lutego 2026 r. do dnia 31 lipca 2026 r. podatnicy obowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych dokonujący czynności dokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3, w tym paragonami fiskalnymi uznanymi za faktury, mogą wystawiać faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej.”,

- - w ust. 2 wyrazy „od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 lutego 2026 r. do dnia 31 lipca 2026 r.”,

- w art. 145m wyrazy „od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 lutego 2026 r. do dnia 31 lipca 2026 r.”,

b) uchyla się pkt 35;

2) w art. 13 wyrazy „po dniu 30 czerwca 2024 r.” zastępuje się wyrazami „po dniu 31 stycznia 2026 r.”;

3) w art. 17 wyrazy „od dnia 1 stycznia 2025 r.” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 sierpnia 2026 r.”;

4) użyte w art. 18 w ust. 2, w art. 19 w ust. 2 oraz w art. 20 w ust. 2 wyrazy „od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 lipca 2024 r.”;

5) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W latach 2026-2035 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym związanym z Krajowym Systemem e-Faktur wynosi 575,4 mln zł, w tym w:

1) 2026 r. - 13,1 mln zł;

2) 2027 r. - 17,8 mln zł;

3) 2028 r. - 45,1 mln zł;

4) 2029 r. - 110,8 mln zł;

5) 2030 r. - 62,4 mln zł;

6) 2031 r. - 69,8 mln zł;

7) 2032 r. - 64,1 mln zł;

8) 2033 r. - 64,1 mln zł;

9) 2034 r. - 64,1 mln zł;

10) 2035 r. - 64,1 mln.”;

6) w art. 23:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „z dniem 1 lipca 2024 r.” zastępuje się wyrazami „z dniem 1 lutego 2026 r.”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) art. 1 pkt 7 lit. e, pkt 13 lit. b w zakresie art. 106h ust. 2 i 4, pkt 24 w zakresie art. 106ni ust. 1-3 i 5-7 i pkt 30, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2026 r.”.

Art. 2. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-10
  • Data wejścia w życie: 2024-07-01
  • Data obowiązywania: 2024-07-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA