REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 886

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029)

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029) (Dz. U. poz. 639), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029) (Dz. U. poz. 2264).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029) (Dz. U. poz. 2264), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 6 czerwca 2024 r. (Dz. U. poz. 886)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1)

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Żurawce (PLH0600292)), obejmujący obszar 35,76 ha, położony w województwie lubelskim, składający się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 886)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

288235,79

825869,09

2

288113,59

826020,48

3

288123,32

826148,98

4

288129,53

826288,06

5

288122,20

826284,06

6

288007,75

826233,17

7

287896,13

826186,23

8

287792,91

826120,68

9

287936,28

826031,22

10

288042,16

825885,25

11

288148,92

825699,52

12

288258,38

825575,97

13

288402,26

825415,38

14

288499,63

825291,10

15

288617,46

825186,53

16

288756,44

825042,36

17

288847,77

824939,71

18

288856,30

824982,40

19

288871,51

825103,37

20

288736,30

825265,03

21

288577,37

825456,29

22

288461,34

825594,01

23

288359,18

825715,27

24

288235,79

825869,09

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

290628,34

823937,15

2

290583,36

824035,57

3

290521,71

824014,93

4

290481,50

823998,27

5

290452,13

823985,83

6

290439,43

823985,83

7

290427,79

823994,83

8

290417,20

824007,53

9

290409,00

824026,84

10

290398,15

824057,53

11

290385,45

824077,64

12

290355,02

824126,59

13

290345,76

824144,58

14

290340,47

824154,37

15

290335,71

824153,05

16

290334,39

824130,56

17

290334,65

824117,86

18

290337,30

824108,86

19

290342,59

824098,01

20

290351,32

824081,08

21

290359,79

824061,77

22

290363,23

824047,48

23

290367,72

824023,93

24

290371,43

824008,32

25

290375,93

823987,15

26

290380,95

823973,39

27

290393,65

823941,38

28

290407,41

823909,37

29

290414,29

823892,96

30

290419,05

823892,17

31

290434,14

823893,49

32

290447,63

823894,81

33

290460,59

823897,19

34

290474,88

823901,43

35

290487,85

823904,87

36

290497,90

823908,04

37

290514,57

823913,33

38

290528,33

823919,68

39

290537,85

823926,03

40

290550,29

823940,32

41

290561,14

823954,08

42

290577,28

823973,13

43

290589,71

823981,60

44

290598,97

823979,22

45

290600,29

823972,34

46

290601,35

823963,08

47

290602,15

823954,34

48

290602,15

823945,88

49

290604,53

823930,53

50

290609,29

823906,19

51

290614,58

823888,73

52

290619,34

823873,12

53

290625,17

823852,22

54

290630,72

823832,64

55

290636,81

823808,82

56

290641,30

823789,24

57

290648,45

823765,96

58

290656,12

823740,56

59

290660,88

823721,51

60

290667,50

823696,64

61

290672,26

823681,29

62

290675,44

823670,98

63

290681,26

823661,19

64

290687,34

823655,37

65

290694,49

823649,81

66

290702,95

823643,99

67

290710,36

823635,26

68

290716,98

823626,00

69

290721,47

823614,09

70

290728,62

823595,83

71

290736,55

823574,14

72

290745,29

823552,18

73

290750,31

823538,95

74

290756,13

823527,04

75

290758,52

823524,40

76

290763,01

823524,66

77

290774,39

823527,57

78

290786,30

823531,01

79

290798,20

823536,30

80

290803,49

823538,42

81

290809,32

823536,83

82

290814,61

823533,13

83

290820,69

823528,89

84

290824,13

823527,84

85

290829,95

823527,84

86

290837,89

823530,48

87

290852,71

823534,19

88

290867,52

823538,15

89

290877,31

823541,59

90

290883,13

823541,33

91

290887,63

823544,77

92

290901,39

823550,33

93

290919,12

823557,20

94

290932,88

823561,44

95

290978,38

823577,84

96

291007,49

823585,25

97

291026,01

823590,28

98

291041,09

823595,04

99

291046,12

823627,05

100

291036,06

823643,99

101

291018,60

823646,90

102

290997,17

823641,61

103

290962,77

823628,64

104

290934,73

823623,61

105

290910,12

823615,68

106

290848,21

823597,16

107

290830,22

823594,78

108

290810,37

823588,95

109

290799,00

823585,51

110

290782,86

823587,63

111

290770,42

823598,21

112

290760,63

823617,00

113

290747,67

823631,55

114

290730,20

823656,42

115

290707,19

823692,67

116

290693,69

823723,63

117

290680,99

823760,67

118

290671,20

823794,54

119

290645,80

823878,41

120

290636,28

823912,81

121

290628,34

823937,15

3) granica trzeciej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

291969,83

822582,07

2

291951,30

822595,51

3

291941,02

822605,48

4

291923,31

822614,95

5

291911,09

822626,86

6

291901,93

822635,82

7

291900,91

822638,88

8

291898,06

822642,95

9

291891,95

822647,84

10

291889,71

822652,93

11

291888,49

822656,80

12

291890,53

822657,81

13

291891,34

822662,50

14

291887,06

822669,22

15

291882,58

822669,01

16

291868,53

822680,21

17

291866,50

822684,89

18

291864,67

822691,00

19

291859,58

822700,37

20

291859,36

822701,06

21

291845,51

822702,27

22

291834,78

822713,00

23

291827,20

822718,08

24

291816,00

822729,69

25

291809,18

822735,80

26

291809,38

822747,30

27

291808,37

822754,43

28

291805,92

822758,50

29

291801,65

822765,42

30

291796,15

822771,33

31

291789,02

822777,64

32

291784,95

822783,34

33

291791,67

822788,23

34

291795,13

822793,73

35

291793,71

822797,80

36

291789,63

822802,89

37

291783,32

822803,91

38

291777,42

822803,50

39

291767,44

822806,15

40

291756,24

822807,98

41

291751,96

822811,24

42

291743,41

822814,09

43

291726,11

822821,01

44

291707,98

822830,58

45

291703,50

822835,88

46

291702,49

822840,56

47

291704,73

822846,06

48

291710,63

822855,02

49

291711,65

822864,38

50

291710,70

822868,24

51

291709,00

822875,17

52

291688,64

822877,62

53

291671,13

822879,65

54

291638,35

822878,02

55

291610,86

822876,60

56

291584,19

822877,62

57

291572,58

822884,74

58

291563,82

822890,85

59

291545,29

822909,79

60

291520,05

822944,81

61

291519,03

822946,13

62

291514,04

822954,48

63

291501,42

822979,53

64

291489,40

823010,88

65

291486,96

823021,27

66

291482,28

823032,87

67

291485,13

823034,91

68

291484,11

823038,17

69

291480,85

823039,39

70

291477,39

823048,35

71

291470,47

823058,94

72

291463,54

823065,45

73

291452,95

823070,54

74

291444,40

823074,82

75

291435,85

823075,02

76

291421,39

823069,93

77

291409,38

823063,42

78

291407,55

823029,21

79

291406,73

822999,89

80

291412,03

822980,14

81

291412,64

822965,27

82

291417,12

822958,55

83

291424,04

822944,91

84

291432,19

822922,11

85

291435,44

822907,85

86

291440,33

822903,17

87

291462,73

822900,32

88

291469,85

822892,38

89

291478,00

822879,55

90

291509,15

822834,35

91

291519,54

822822,13

92

291531,96

822804,21

93

291546,41

822792,81

94

291559,45

822789,15

95

291570,44

822787,11

96

291585,51

822790,98

97

291596,30

822794,44

98

291617,07

822799,12

99

291626,44

822801,36

100

291649,44

822810,53

101

291663,70

822816,23

102

291671,64

822815,62

103

291673,97

822814,45

104

291679,78

822811,54

105

291695,46

822801,77

106

291712,97

822786,70

107

291734,96

822767,36

108

291749,83

822755,55

109

291762,45

822744,76

110

291773,45

822743,74

111

291786,27

822730,71

112

291797,27

822717,68

113

291804,40

822706,07

114

291807,45

822698,94

115

291807,25

822695,69

116

291807,86

822691,41

117

291810,71

822690,60

118

291815,39

822691,00

119

291818,85

822686,12

120

291812,95

822680,01

121

291810,50

822673,70

122

291812,74

822666,98

123

291817,43

822665,55

124

291822,11

822659,03

125

291826,59

822658,02

126

291830,46

822661,07

127

291836,16

822651,09

128

291840,64

822641,93

129

291840,84

822635,01

130

291843,08

822630,33

131

291848,78

822635,82

132

291851,43

822643,56

133

291855,91

822649,06

134

291861,00

822642,34

135

291860,59

822634,19

136

291866,70

822630,94

137

291873,63

822626,25

138

291879,53

822623,81

139

291877,90

822616,28

140

291877,32

822614,80

141

291878,98

822610,54

142

291883,00

822606,05

143

291887,67

822603,65

144

291896,23

822600,60

145

291901,32

822595,91

146

291907,83

822594,49

147

291914,14

822591,43

148

291919,03

822587,36

149

291933,08

822571,89

150

291933,69

822568,43

151

291941,02

822559,87

152

291944,69

822559,87

153

291956,70

822549,08

154

291950,80

822540,73

155

291954,26

822534,83

156

291962,81

822533,20

157

291964,23

822520,37

158

291967,08

822512,43

159

291971,16

822508,77

160

291980,12

822502,45

161

291984,19

822497,36

162

291993,96

822493,70

163

292006,38

822488,20

164

292012,08

822489,83

165

292021,25

822491,66

166

292025,52

822498,99

167

292035,50

822514,67

168

292043,85

822529,94

169

292046,49

822534,01

170

292046,19

822536,66

171

292036,72

822541,85

172

292028,68

822544,30

173

292022,16

822547,15

174

292020,74

822545,11

175

292017,07

822548,37

176

292012,39

822553,66

177

292009,74

822555,09

178

292004,96

822552,85

179

291994,57

822562,11

180

291986,63

822568,53

181

291969,83

822582,07
1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029) składa się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)

image

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

5130

Formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach

2

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-

-Festucion pallentis)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik nr 44)

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

dziewięćsił popłocholistny

Carlina onopordifolia

2

obuwik pospolity

Cypripedium calceolus

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

smużka stepowa

Sicista subtilis

osiadła

2

szlaczkoń szafraniec

Colias myrmidone

osiadła1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 marca 2017 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029) (Dz. U. poz. 2264), które weszło w życie z dniem 4 listopada 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-17
  • Data wejścia w życie: 2024-06-17
  • Data obowiązywania: 2024-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA