Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT Nr 1/SP/2002 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 stycznia 2002 r.

w sprawie dokonania wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 6, 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474) ogłasza się, że w okresie od dnia 5 listopada 2001 r. do dnia 3 stycznia 2002 r. do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego zostały wpisane następujące osoby prawne:

Lp.

Pełna nazwa osoby prawnej

Skrócona nazwa osoby prawnej

Adres siedziby

1

2

3

4

208

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa”

nie używa

ul. 29 Stycznia 31
34-200 Sucha Beskidzka

209

Cech Rzemiosł Różnych

nie używa

ul. Szaflarska 9
34-400 Nowy Targ

210

„HANWEX”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„HANWEX” Sp. z o.o.

ul. ks. Krzysztofa Wilskiego-Ciborowicza 36–44
21-500 Biała Podlaska

211

BSJP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BSJP Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15/1
30-211 Kraków

 

MINISTER FINANSÓW

M. Belka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-02-15
  • Data wejścia w życie: 2002-02-15
  • Data obowiązywania: 2002-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe