Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych (Dz. U. Nr 230, poz. 1513) ogłasza się:

1) wykaz danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych w dniu 7 lipca 2014 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

Minister Finansów: M. Szczurek

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

Załącznik 1. [WYKAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB WPISANYCH NA LISTĘ DORADCÓW PODATKOWYCH W DNIU 7 LIPCA 2014 R.]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 29 sierpnia 2014 r. (poz. 30)

Załącznik nr 1

Wykaz danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych w dniu 7 lipca 2014 r.

Lp.

Numer wpisu

Data wpisu

Imię

Nazwisko

Miejsce wykonywania czynności doradztwa podatkowego

Miejscowość
wykonywania
czynności doradztwa
podatkowego

1

2

3

4

5

6

7

1.

12365

2014-07-07

Michał

Bełcik

ul. Międzynarodowa 46/48a m. 35

03-922 Warszawa

2.

12366

2014-07-07

Paweł

Bocian

ul. Grabskiego 25d/189

20-330 Lublin

3.

12367

2014-07-07

Magdalena

Chraboł

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego
Marek K. Wynimko,
ul. Świętokrzyska 5 lok. 1

15-843 Białystok

4.

12368

2014-07-07

Paweł Grzegorz

Ciach

ul. Różana 10

98-200 Sieradz

5.

12369

2014-07-07

Joanna Maria

Cudziło

Mostki 15

37-405 Jarocin

6.

12318

2014-07-07

Józef

Dolata

ul. Ogrodowa 38

55-040 Bielany Wrocławskie

7.

12371

2014-07-07

Anna

Drabarczyk vel Grabarczyk

ul. Związku Walki Młodych 7
m. 49

02-786 Warszawa

8.

12372

2014-07-07

Magdalena

Janiel

KPMG Tax M. Michna sp. k.,
ul. Roosevelta 18

60-829 Poznań

9.

12373

2014-07-07

Mariusz

Korzeb

ul. Mołdawska 7 m. 9

02-127 Warszawa

10.

12374

2014-07-07

Tomasz

Kowalczyk

ul. Marszałkowska 111

00-120 Warszawa

11.

12336

2014-07-07

Sylwia

Kozłowska

ul. Poprawna 118C

03-984 Warszawa

12.

12375

2014-07-07

Katarzyna Maria

Krajnik

ul. Stanisława Wyspiańskiego 7

86-105 Świecie

13.

12376

2014-07-07

Rafał Wojciech

Kran

Crido Taxand sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 5a

00-132 Warszawa

14.

12377

2014-07-07

Andrzej

Kusiak

ul. Aleksandra Gabszewicza 8/1

61-332 Poznań

15.

12378

2014-07-07

Marcin

Kuś

nie wykonuje

16.

12379

2014-07-07

Katarzyna

Lenz

ul. Strzałowa 11/2

87-100 Toruń

17.

12380

2014-07-07

Anna

Michalak

Accounting Audyt Partner
sp. z o.o. sp. k.,
ul. A. Słonimskiego 6

50-304 Wrocław

18.

12382

2014-07-07

Magda

Olszewska

TPA Horwath Sztuba
Kaczmarek sp. z o.o.,
ul. Murawa 12-18

61-655 Poznań

19.

12383

2014-07-07

Marek

Pankiewicz

nie wykonuje

20.

12385

2014-07-07

Marcin

Serkowski

ul. Kaszubska 53/5

70-226 Szczecin

21.

12386

2014-07-07

Anna

Stępień

A. Paczulski, A. Taudul,
P. Korszla, M. Grochulski
Doradcy Podatkowi sp. p.,
ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

22.

12387

2014-07-07

Katarzyna

Stoncel-Lebiedź

ul. Skwerowa 9/15

53-303 Wrocław

23.

12388

2014-07-07

Anna

Tomasiewicz

ul. Legnicka 30/9

53-673 Wrocław

24.

12389

2014-07-07

Wojciech

Wilczewski

ul. św. Wojciecha 10 m. 63

15-202 Białystok

25.

12390

2014-07-07

Tomasz

Wilk

Sendero sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego,
ul. Muchoborska 6

54-424 Wrocław

26.

12391

2014-07-07

Jadwiga Teresa

Wrońska

ul. Kobylińska 27/1

63-700 Krotoszyn

27.

12392

2014-07-07

Urszula

Zielińska

ul. Kaszubska 53/5

70-226 Szczecin

 

Załącznik 2. [WYKAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH DOKONANYCH SKREŚLEŃ Z LISTY DORADCÓW PODATKOWYCH]

Załącznik nr 2

Wykaz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych

Lp.

Numer wpisu

Imię

Nazwisko

Data skreślenia

Data wpisu

1

2

3

4

5

6

1.

04276

Leona Kazimiera

Baran

2014-05-12

1998-01-30

2.

05019

Ryszard

Adamek

2014-06-30

1998-03-05

3.

03346

Wiesława

Adamek

2014-06-30

1997-12-29

4.

08258

Jan

Bochiński

2014-07-02

1998-12-16

5.

02699

Danuta

Bogucka

2014-06-30

1997-11-24

6.

02729

Małgorzata

Borkowska

2014-07-05

1997-11-24

7.

11182

Aneta

Derkacz

2014-07-02

2009-04-27

8.

11301

Marzena

Dobies-Olszewska

2014-07-01

2009-10-13

9.

01155

Teresa

Dobrowolska

2014-06-30

1997-07-28

10.

04962

Urszula

Gołembiewska

2014-06-30

1998-03-05

11.

11005

Monika Anna

Gumiela

2014-07-16

2008-09-22

12.

11435

Elżbieta

Hubka

2014-06-30

2010-04-27

13.

02413

Urszula

Karasińska

2014-06-30

1997-10-21

14.

08931

Zbigniew

Konarzewski

2014-07-02

1999-03-30

15.

06954

Marek

Kócaba

2014-06-30

1998-09-07

16.

10071

Helena

Litowczenko

2014-06-30

2004-07-15

17.

05365

Marian

Mazurek

2014-06-30

1998-04-07

18.

00102

Józef

Milun

2014-06-30

1997-05-26

19.

02071

Jan

Nowak

2014-06-30

1997-10-21

20.

05174

Marek

Oreś

2014-07-08

1998-04-07

21.

00506

Kazimierz

Orzechowski

2014-07-15

1997-07-28

22.

10386

Przemysław

Polkowski

2014-07-14

2005-12-29

23.

09632

Krystyna

Prucnal

2014-07-15

2001-07-25

24.

08742

Halina

Rakotny

2014-06-30

1999-03-30

25.

04801

Magdalena

Rybińska

2014-07-07

1998-03-05

26.

07135

Ewa

Słaby

2014-06-30

1998-09-07

27.

07475

Henryka

Sroczyńska-Dudzińska

2014-07-04

1998-10-28

28.

04699

Andrzej

Sutor

2014-07-11

1998-03-05

29.

05336

Małgorzata

Szemelowska

2014-06-30

1998-04-07

30.

08144

Maciej Zbigniew

Walczyński

2014-07-10

1998-12-16

31.

04350

Krystyna Marianna

Wiglusz

2014-06-30

1998-01-30

32.

08274

Jacek

Wojtaszak

2014-06-30

1998-12-16

33.

08401

Anna Katarzyna

Woźniak

2014-07-01

1999-01-29

34.

03705

Andrzej Józef

Żochowski

2014-07-01

1997-12-29

35.

10044

Marek

Bartkowiak

2014-06-03

2004-04-21

36.

08151

Edward Józef

Dudzik

2014-06-03

1998-12-16

37.

04902

Ludmiła

Jenek

2014-06-03

1998-03-05

38.

09126

Janusz

Kaczmarek

2014-06-03

1999-03-30

39.

05392

Anna Zofia

Łuszczyk

2014-06-03

1998-04-07

40.

00501

Krystyna

Parzyszek

2014-06-03

1997-07-28

41.

05185

Marian

Szymaniak

2014-06-03

1998-04-07

42.

04257

Barbara

Kic

2014-07-09

1998-01-30

43.

01052

Jerzy

Szwedziński

2014-07-15

1997-07-28

44.

04173

Teresa

Dubińska

2014-07-11

1998-01-30

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-02
  • Data wejścia w życie: 2014-09-02
  • Data obowiązywania: 2014-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe