Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za listopad 2014 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362 oraz z 2014 r. poz. 1215) ogłasza się, że:

1) średnia cena tony miedzi za listopad 2014 r. wynosi 22 632 zł;

2) średnia cena kilograma srebra za listopad 2014 r. wynosi 1735 zł.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-08
  • Data wejścia w życie: 2014-12-08
  • Data obowiązywania: 2014-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe