Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 11

DECYZJA NR 2
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 stycznia 2020 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2-4 i 9 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 283, 730 i 2200) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 9 Ministra Finansów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 97, z 2019 r. poz. 80, 89, 109 oraz z 2020 r. poz. 9) w § 1 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się pkt 14;

2) uchyla się pkt 26;

3) po pkt 37 dodaje się pkt 37a w brzmieniu:

"37a) Beata OSTROWSKA";

4) po pkt 59 dodaje się pkt 59a w brzmieniu:

"59a) Bożena ZYBURA".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1:

1) pkt 1, który wchodzi w życie z mocą od dnia 2 września 2019 r.;

2) pkt 2, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Minister Finansów: T. Kościński

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-31
  • Data wejścia w życie: 2020-01-28
  • Data obowiązywania: 2020-01-28

Dzienniki Urzędowe