Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 25

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości:

1) wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie, w części 19 budżetu państwa „Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe" oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie, w części 19 budżetu państwa „Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe" oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2022 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE, W CZĘŚCI 19 BUDŻETU PAŃSTWA „BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE” ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 13 marca 2023 r. (poz. 25)

Załącznik nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2022 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE, W CZĘŚCI 19 BUDŻETU PAŃSTWA „BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE" ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI

Część

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

Kwota
(w złotych)

19

750

75095

Aplikacje Krytyczne Spółka z o.o.

58 809 357,49

Razem

58 809 357,49

Załącznik 2. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2022 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE, W CZĘŚCI 19 BUDŻETU PAŃSTWA „BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE” ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI]

Załącznik nr 2

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2022 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE, W CZĘŚCI 19 BUDŻETU PAŃSTWA „BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE" ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI

Część

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

Kwota
(w złotych)

19

750

75095

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

2 326 329,67

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

216 600,00

Razem

2 542 929,67

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-15
  • Data wejścia w życie: 2023-03-13
  • Data obowiązywania: 2023-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe