reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 24 lipca 2002 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru zadań finansowanych lub dofinansowanych w ramach współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w roku 2002.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół ds. wyboru zadań finansowanych lub dofinansowanych w ramach współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w roku 2002, jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia, zwany dalej „Zespołem".

2. Celem działalności Zespołu jest podział środków w roku 2002 wyodrębnionych w planie finansowym jako dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia, zgodnie z programem współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w roku 2002.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – Dagmara Korbasińska – p.o. zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,

2) członek Zespołu – Wiesława Kaczorowska – główny specjalista w Departamencie Analiz i Systemów Finansowania Ochrony Zdrowia,

3) członek Zespołu – Marta Fijołek – podreferendarz w Departamencie Polityki Zdrowotnej,

4) członek Zespołu – Rafał Kowalski – przedstawiciel Stowarzyszenia pn. Klon/Jawor,

5) członek Zespołu – Janusz Krzykowski – radca Ministra Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji.

§ 3

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) rozpatrzenie ofert zgłoszonych przez organizacje pozarządowe,

2) opracowanie kryteriów według których dokonywany będzie wybór zadań finansowanych lub dofinansowanych w ramach współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi,

3) wybór zadań, o których mowa w pkt 2,

4) przygotowanie propozycji listy podmiotów zakwalifikowanych do finansowania lub dofinansowania powierzonych zadań oraz wysokości dotacji na ich realizację.

§ 4

1. Zespół działa kolegialnie.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

3. Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach.

4. Z przebiegu posiedzeń sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 5

1. Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć w zakresie realizacji zadań Zespołu podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

2. Przyjęte ustalenia i wnioski, w szczególności lista podmiotów, zadań i wysokości dotacji, o których mowa w § 3 pkt 4 przekazywane są do akceptacji Ministra Zdrowia.

§ 6

Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.

§ 7

W pracach Zespołu – w zależności od potrzeb – mogą uczestniczyć również inne osoby, zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 8

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Mariusz Łapiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama