reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 24 lutego 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia dla wykonywania zadań należących do kompetencji Ministra Zdrowia, zwanego dalej „Ministrem" i zasady zastępowania Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu."

2) w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ministra, w czasie jego nieobecności lub w wypadkach czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków zastępuje Sekretarz Stanu i w tych przypadkach, w szczególności, koordynuje wykonywanie przez Podsekretarzy Stanu powierzonych im czynności."

3) w § 3 w pkt 5 po lit. n kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) zastępuje Podsekretarza Stanu Andrzeja Kosiniaka-Kamysza w czasie jego nieobecności."

4) w § 4 w pkt po 2 lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zastępuje Podsekretarza Stanu Aleksandra Naumana w czasie jego nieobecności."

5) w § 5 w pkt 2 po lit. w kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zastępuje Podsekretarza Stanu Wacławę Wojtalę w czasie jej nieobecności."

6) w § 6 w pkt 2 po lit. p kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zastępuje Sekretarza Stanu Ewę Kralkowską w czasie jej nieobecności."

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.

2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań."

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, dokonują dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję, z uwzględnieniem ust. 3.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych odrębnie przez Ministra, jako należące do jego właściwości, w szczególności dotyczących odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.

3. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji spraw dotyczących udzielania w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje, oświadczenia senatorskie oraz zapytania poselskie.

4. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra."

§ 2

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Wawrzyniak-Jedynak

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama