| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 sierpnia 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa wielkopolskiego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1993 r. Nr 65, poz. 309, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 oraz Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382–1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407–1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa wielkopolskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 53 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 8 do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Administracyjny;

4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Sekcja Ekonomiczna;

6) Sekcja Kadr i Szkoleń;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości;

8) Stanowisko Radcy Prawnego;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy Statystyka Medycznego;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej i OC;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych.”;

2) w załączniku nr 11 do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Sekcja Administracyjna;

5) Sekcja Ekonomiczna;

6) Sekcja Kadr i Szkoleń;

7) Sekcja Organizacji i Statystyki;

8) Stanowisko Radcy Prawnego;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP, Ochrony Przeciwpożarowej i OC;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych.”;

3) w załączniku nr 14 do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Epidemiologii;

2) Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej;

3) Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

4) Oddział Nadzoru Higieny Pracy;

5) Oddział Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Oddział Laboratoryjny;

9) Oddział Administracyjny;

10) Oddział Ekonomiczny;

11) Sekcja Kadr i Szkoleń;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości w Laboratorium;

14) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości w Nadzorze;

15) Stanowisko Radcy Prawnego;

16) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP, Ochrony Przeciwpożarowej i OC;

17) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych.”;

4) w załączniku nr 20 do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczny;

4) Oddział Administracyjny;

5) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

6) Sekcja Kadr i Szkoleń;

7) Sekcja Statystyki i Organizacji;

8) Stanowisko Radcy Prawnego;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP, Ochrony Przeciwpożarowej i OC;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych.”.

§ 2

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Leszek Sikorski

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »