| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 marca 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 75) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2) Dział Laboratoryjny;

3) Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Dział Organizacji, Ocen i Analiz;

5) Dział Ekonomiczny i Administracyjny;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontaktu z Mediami;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczególną organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

4) w załączniku nr 4 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

b) Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych,

c) Sekcja Nadzoru nad Żywnością i Żywieniem,

d) Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,

e) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

f) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

2) Oddział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:

a) Laboratorium Oceny Środowiska Pracy,

b) Laboratorium Badania Wody;

3) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zagrożeń Epidemicznych, Bioterroryzmu i Obrony Cywilnej;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych

8) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

5) w załączniku nr 5 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji, Statystyki, Ocen i Analiz;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

6) w załączniku nr 6 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

7) w załączniku nr 7 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Nadzoru nad Żywnością, Żywieniem i Przedmiotami Użytku,

b) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

c) Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,

d) Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych,

e) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

f) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

2) Oddział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:

a) Laboratorium Badania Żywności i Żywienia,

b) Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego,

c) Laboratorium Oceny Środowiska Pracy,

d) Laboratorium Mikrobiologiczne;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Ekonomiczno-Księgowa,

b) Sekcja Administracyjno-Techniczna,

c) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ocen i Analiz;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczególną organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

8) w załączniku nr 8 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko ds. Systemu Jakości;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki, Ocen i Analiz;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

9) w załączniku nr 9 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko ds. Systemu Jakości;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjny i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

10) w załączniku nr 10 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

11) w załączniku nr 11 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

12) w załączniku nr 12 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

13) w załączniku nr 13 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy – ds. Obrony Cywilnej;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

3. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

14) w załączniku nr 14 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

15) w załączniku nr 15 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

16) w załączniku nr 16 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Sekcja Ocen i Analiz;

6) Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych;

7) Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

8) Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy Informatyka;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

12) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

17) w załączniku nr 17 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

18) w załączniku nr 18 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

19) w załączniku nr 19 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

b) Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych,

c) Sekcja Nadzoru nad Żywnością i Żywieniem,

d) Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,

e) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

f) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

2) Odział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:

a) Laboratorium Oceny Środowiska Pracy i Ochrony Powietrza,

b) Laboratorium Badania Żywności i Żywienia,

c) Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego,

d) Laboratorium Mikrobiologii,

e) Laboratorium Analiz Instrumentalnych;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Ekonomiczna,

b) Sekcja Administracyjna;

4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ocen i Analiz;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

11) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

20) w załączniku nr 20 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Leszek Sikorski

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382–1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151–1152 i Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.

3) Zmiany wprowadzonej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407–1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329 i Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Regulska-Cieślak

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »