reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 maja 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubuskiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubuskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 79, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wielkopolskim, zwana dalej „Wojewódzką Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Wojewódzka Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Dział Laboratoryjny;

3) Dział Nadzoru Sanitarnego;

4) Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

5) Oddział Statystyki, Analizy Danych i Informatyki;

6) Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Sekcja Organizacyjno-Prawna;

8) Sekcja Służb Pracowniczych;

9) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

10) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

11) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

12) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

13) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej.”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drezdenku, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Systemu Jakości;

5) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

6) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wielkopolskim, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

5) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

6) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;

4) w załączniku nr 4 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

5) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

6) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;

5) w załączniku nr 5 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obronności i Obrony Cywilnej;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

6) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;

6) w załączniku nr 6 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowej Soli, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

5) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

7) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;

7) w załączniku nr 7 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słubicach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej, Obronności i Obrony Cywilnej;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

5) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

6) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;

8) w załączniku nr 8 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sulęcinie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Obronności;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

7) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

8) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;

9) w załączniku nr 9 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świebodzinie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

4) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

5) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;

10) w załączniku nr 10 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”.

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obronności i Obrony Cywilnej;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;

6) Stanowisko Pracy do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

7) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki;

8) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

9) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

10) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

11) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;

11) w załączniku nr 11 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żaganiu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

4) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

5) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy.”;

12) w załączniku nr 12 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

6) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrów, z 2004 r. Nr 1, poz. 6, Nr 7, poz. 67 i Nr 11, poz. 89, z 2005 r. Nr 14, poz. 61 oraz z 2007 r. Nr 12, poz. 63.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama