reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 120, z 2004 r. Nr 15, poz. 131, z 2006 r. Nr 3, poz. 7 oraz z 2007 r. Nr 12, poz. 49) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule po wyrazie „Krwiolecznictwa” dodaje się wyrazy „im. Jana Pawła II”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.”;

3) w tytule załącznika do zarządzenia po wyrazie „Krwiolecznictwa” dodaje się wyrazy „im. Jana Pawła II”;

4) w załączniku do zarządzenia:

a) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku, zwane dalej „Regionalnym Centrum”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku w samodziedzielny zakład opieki zdrowotnej.”,

b) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:

1) Terenowy Oddział w Chojnicach;

2) Terenowy Oddział w Lęborku;

3) Terenowy Oddział w Miastku;

4) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

5) Dział Dawców i Pobierania Krwi;

6) Dział Finansowo-Księgowy;

7) Dział Laboratoryjny:

a) Pracownia Chemiczno-Analityczna i Analiz Lekarskich,

b) Pracownia Diagnostyki Chorób Przenoszonych przez Krew,

c) Pracownia Serologii Grup Krwi;

8) Dział Preparatyki i Ekspedycji;

9) Dział Zapewnienia Jakości;

10) Sekcja do Spraw Organizacyjnych i Sprawozdawczości;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama