reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 września 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podkarpackiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podkarpackiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.4)) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Ekonomiczny i Administracyjny:

a) Oddział Administracyjny,

b) Oddział Ekonomiczny;

2) Dział Laboratoryjny:

a) Oddział Laboratoryjny w Przemyślu,

b) Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie,

c) Oddział Laboratoryjny w Sanoku,

d) Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu,

e) Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu;

3) Dział Nadzoru:

a) Oddział Epidemiologii,

b) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży,

c) Oddział Higieny Komunalnej,

d) Oddział Higieny Pracy,

e) Oddział Higieny Radiacyjnej,

f) Oddział Higieny Żywności i Żywienia,

g) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

4) Oddział do Spraw Systemów Jakości;

5) Oddział Kadr i Szkoleń;

6) Odział Organizacyjno-Prawny;

7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Oddział Statystyki;

9) Sekcja Informatyki;

10) Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego;

11) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

12) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

13) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

14) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

15) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

16) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

17) Stanowisko Pracy Rzecznika Prasowego.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2004 r. Nr 14, poz. 112, z 2005 r. Nr 14, poz. 65, z 2007 r. Nr 3, poz. 9 oraz z 2008 r. Nr 5, poz. 20.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo Septem

Septem (literatura poradnikowa) - To literatura poradnikowa dla wszystkich - począwszy od pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy po wszystkich poszukujących w książce dobrej rady i interesującej rozrywki.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama