reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 maja 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W

zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 14, poz. 68, z 2006 r. Nr 17, poz. 88, z 2007 r. Nr 14, poz. 79 oraz z 2008 r. Nr 9, poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Dział Laboratoryjny;

3) Dział Nadzoru Sanitarnego;

4) Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia;

5) Oddział Organizacyjno-Prawny;

6) Sekcja do Spraw Zapewnienia Jakości;

7) Sekcja Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej, Ochrony Zakładu i Zarządzania Kryzysowego;

8) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

9) Stanowisko Pracy do Spraw Kontaktów z Mediami;

10) Stanowisko Pracy do Spraw Kontroli Wewnętrznej;

11) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

12) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

13) Stanowisko Pracy Koordynatora do Spraw Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych;

14) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;

2) w załączniku nr 7 do zarządzenia w § 8 w ust. 1 uchyla się pkt 9;

3) w załączniku nr 13 do zarządzenia w § 8 w ust. 1 uchyla się pkt 3 i 4.

§ 2

Zarządzenie

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 iNr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 234, poz. 1570.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama