reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 marca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 34) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – dr n. med. Przemysław Biliński – Główny Inspektor Sanitarny;

2) Zastępca Przewodniczącego – Janusz Włodarski – Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;

3) pozostali członkowie:

a) Andrzej Merta – Radca Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki ds. Ochrony Radiologicznej,

b) Piotr Dąbrowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,

c) Edward Włodarczyk – Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia,

d) Jolanta Skolimowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych,

e) Krzysztof Jażdżewski – Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii,

f) Małgorzata Jakóbczyk – Naczelnik Wydziału ds. Planowania i Sprawozdawczości w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,

g) dr n. przyr. Jan Chaś – Naczelnik Wydziału ds. Higieny Radiacyjnej w Departamencie Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,

h) prof. dr hab. n. med. Janusz Nauman – Ekspert do spraw Endokrynologii,

i) prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki – Konsultant Krajowy do spraw Medycyny Nuklearnej,

j) prof. dr hab. Andrzej Lewiński – Konsultant Krajowy do spraw Endokrynologii,

k) prof. dr hab. med. Krzysztof Warzocha – Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

§ 3. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 2 oraz pkt 3 lit. a, e, h–k, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Dobrzycka

Wykładowca Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, gdzie prowadzi zajęcia z autorskiego przedmiotu “Dyplomacja w służbach publicznych”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama