| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 78a ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.2)), ustala się wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący załącznik do obwieszczenia.3)

MINISTER ZDROWIA

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz 1268).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 822 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 28, 277 i 788.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 47).


Załącznik 1. [WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH ZAGROŻONYCH BRAKIEM DOSTĘPNOŚCI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 listopada 2015 r. (poz. 69)

Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Lp.

Nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego

Nazwa międzynarodowa

Postać

Moc

Wielkość opakowania

Kod EAN lub inny kod
odpowiadający kodowi
EAN

1

Actrapid Penfill

Insulinum humanum

roztwór do wstrzykiwań

100 j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990237920

2

Atrovent

Ipratropii bromidum

płyn do inhalacji z nebulizatora

0,25 mg/ml

1 butelka 20 ml

5909990322114

3

Atrovent N

Ipratropii bromidum

aerozol wziewny, roztwór

20 mcg/dawkę inh.

1 poj. 10 ml (200 dawek)

5909990999019

4

Berodual

Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum

roztwór do nebulizacji

(0,5 mg + 0,25 mg)/ml

1 butelka 20 ml

5909990101917

5

Berodual N

Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum

aerozol inhalacyjny, roztwór

(50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh.

1 poj. (200 dawek)

5909997225739

6

Berodual N

Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum

aerozol inhalacyjny, roztwór

(50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh.

1 poj. (200 dawek)

5909990917815

7

Chlorsuccillin

Suxamethonii chloridum

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

200 mg

10 fiol. liof.

5909990107612

8

Clexane

Enoxaparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

100 mg/ml

10 amp.-strzyk. 0,8 ml

5909990774920

9

Clexane

Enoxaparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

20 mg/0,2 ml

10 amp.-strzyk. 0,2 ml

5909990048328

10

Clexane

Enoxaparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

40 mg/0,4 ml

10 amp.-strzyk. 0,4 ml

5909990048427

11

Clexane

Enoxaparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

60 mg/0,6 ml

10 amp.-strzyk. 0,6 ml

5909990774821

12

Clexane

Enoxaparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

80 mg/0,8 ml

10 amp.-strzyk. 0,8 ml

5909990775026

13

Clexane forte

Enoxaparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

120 mg/0,8 ml

10 amp.-strzyk. 0,8 ml

5909990891429

14

Clexane forte

Enoxaparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

150 mg/ml

10 amp.-strzyk. 1 ml

5909990891528

15

Concerta

Methylphenidati hydrochloridum

tabletki o przedłużonym uwalnianiu

18 mg

30 tabl.

5909990655021

16

Concerta

Methylphenidati hydrochloridum

tabletki o przedłużonym uwalnianiu

36 mg

30 tabl.

5909990655038

17

Convulex

Acidum valproicum

kapsułki miękkie

500 mg

100 kaps.

5909990023813

18

Convulex 150

Acidum valproicum

kapsułki miękkie

150 mg

100 kaps.

5909990244317

19

Convulex 300

Acidum valproicum

kapsułki miękkie

300 mg

100 kaps.

5909990244416

20

Dalacin C

Clindamycinum

kapsułki

300 mg

16 kaps. (2x8)

5909990306435

21

Dalacin C

Clindamycinum

kapsułki

75 mg

16 kaps.

5909990071111

22

Ebetrexat

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

20 mg/ml

1 amp.-strzyk. 1 ml

5909990735235

23

Ebetrexat

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

20 mg/ml

1 amp.-strzyk. 1,5 ml

5909990735297

24

Ebetrexat

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

20 mg/ml

4 amp.-strzyk. 1,25 ml

5909990735273

25

Eligard 22,5 mg

Leuprorelinum

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

22,5 mg

1 zestaw

5909990075751

26

Eligard 45 mg

Leuprorelinum

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

45 mg

1 zestaw

5909990634057

27

Flixotide

Fluticasoni propionas

aerozol inhalacyjny, zawiesina

125 mcg/dawkę inh.

1 poj. 60 dawek

5909990851416

28

Flixotide

Fluticasoni propionas

aerozol inhalacyjny, zawiesina

125 mcg/dawkę inh.

1 poj. 120 dawek

5909990851423

29

Flixotide

Fluticasoni propionas

aerozol wziewny, zawiesina

250 mcg/dawkę inh.

1 poj. 60 dawek

5909990851515

30

Flixotide Dysk

Fluticasoni propionas

proszek do inhalacji

250 mcg/ dawkę inh.

1 poj. 60 dawek

5909990484720

31

Flixotide Dysk

Fluticasoni propionas

proszek do inhalacji

50 mcg/dawkę inh.

1 poj. 60 dawek

5909990484522

32

Fostex

Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus

aerozol inhalacyjny, roztwór

(100 mcg + 6 mcg)/dawkę

1 poj. 180 dawek

5909990054152

33

Fragmin

Dalteparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

10 000 j.m.a.Xa/0,4 ml

5 amp.-strzyk. 0,4 ml

5909990958818

34

Fragmin

Dalteparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

10 000 j.m. a.Xa/4 ml

10 amp. 4 ml

5909990776719

35

Fragmin

Dalteparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

10 000 j.m. a.Xa/ml

10 amp. 1 ml

5909990776610

36

Fragmin

Dalteparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

12 500 j.m. a.Xa/0,5 ml

5 amp.-strzyk. 0,5 ml

5909990949519

37

Fragmin

Dalteparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

15 000 j.m. a.Xa/0,6 ml

5 amp.-strzyk. 0,6 ml

5909990949618

38

Fragmin

Dalteparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

18 000 j.m. a.Xa/0,72 ml

5 amp.-strzyk. 0,72 ml

5909990949717

39

Fragmin

Dalteparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

2500 j.m. a.Xa/0,2 ml

10 amp.-strzyk. 0,2 ml

5909990776412

40

Fragmin

Dalteparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

5000 j.m. a.Xa/0,2 ml

10 amp.-strzyk. 0,2 ml

5909990776511

41

Fragmin

Dalteparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

7 500 j.m. a.Xa/0,3 ml

10 amp.-strzyk. 0,3 ml

5909990949410

42

Fraxiparine

Nadroparinum calcicum

roztwór do wstrzykiwań

2850 j.m. a.Xa/0,3 ml

10 amp.-strzyk. 0,3 ml

5909990075621

43

Fraxiparine

Nadroparinum calcicum

roztwór do wstrzykiwań

3800 j.m. a.Xa/0,4 ml

10 amp.-strzyk. 0,4 ml

5909990716821

44

Fraxiparine

Nadroparinum calcicum

roztwór do wstrzykiwań

5700 j.m. a.Xa/0,6 ml

10 amp.-strzyk. 0,6 ml

5909990075720

45

Fraxiparine

Nadroparinum calcicum

roztwór do wstrzykiwań

7600 j.m. a.Xa/0,8 ml

10 amp.-strzyk. 0,8 ml

5909990716920

46

Fraxiparine

Nadroparinum calcicum

roztwór do wstrzykiwań

9500 j.m. a.Xa/ml

10 amp.-strzyk. 1,0 ml

5909990075829

47

Fraxodi

Nadroparinum calcicum

roztwór do wstrzykiwań

11 400 j.m. AXa/0,6 ml

10 amp.-strzyk. 0,6 ml

5909990836932

48

Fraxodi

Nadroparinum calcicum

roztwór do wstrzykiwań

15 200 j.m. AXa/0,8 ml

10 amp.-strzyk. 0,8 ml

5909990837038

49

Fraxodi

Nadroparinum calcicum

roztwór do wstrzykiwań

19 000 j.m. AXa/1 ml

10 amp.-strzyk. 1 ml

5909990837137

50

Humalog

Insulinum lisprum

roztwór do wstrzykiwań

100 j./ml

5 wkładów 3 ml

5909990692422

51

Humalog Mix25

Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis

zawiesina do wstrzykiwań

100 j./ml

5 wkładów 3 ml

5909990455010

52

Humalog Mix50

Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis

zawiesina do wstrzykiwań

100 j./ml

5 wkładów 3 ml

5909990455614

53

Hydroxycarbamid Teva

Hydroxycarbamidum

kapsułki

500 mg

100 kaps. w butelce

5909990836758

54

Hydroxyurea medac

Hydroxycarbamidum

kapsułki twarde

500 mg

100 kaps.

5909990944927

55

Infanrix-IPV+ Hib

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, polimyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum

proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

1 dawka (0,5 ml)

1 amp.-strzyk. zawiesiny DTPa-IPV 0,5 ml + fiol. proszku (HiB) + igły

5909990891672

56

Infanrix-IPV+ Hib

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, polimyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum

proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

1 dawka (0,5 ml)

1 fiol. zawiesiny DTPa-IPV 0,5 ml + fiol. proszku (HiB)

5909990891610

57

Infanrix-IPV+ Hib

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, polimyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum

proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

1 dawka (0,5 ml)

1 amp.-strzyk. zawiesiny DTPa-IPV 0,5 ml + fiol. proszku (HiB)

5909990891641

58

Infanrix-IPV+ Hib

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, polimyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum

proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

1 dawka (0,5 ml)

10 amp.-strzyk. zawiesiny DTPa-IPV 0,5 ml + fiol. proszku (HiB)

5909990891658

59

Infanrix hexa

Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib)skoniugowana (adsorbowana)

zawiesina i proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

 

1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk 0,5 ml zawiesiny

5909990940417

60

Infanrix hexa

Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib)skoniugowana (adsorbowana)

zawiesina i proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

 

1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk 0,5 ml zawiesiny + 2 igły

5909990940455

61

Infanrix hexa

Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib)skoniugowana (adsorbowana)

zawiesina i proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

 

20 fiol. proszku + 20 amp.-strzyk. 0,5 ml zawiesiny

5909990940431

62

Insulatard Penfill

Insulinum humanum

zawiesina do wstrzykiwań

100 j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990348923

63

Insuman Basal

Insulinum humanum

zawiesina do wstrzykiwań

100 j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990915019

64

Insuman Basal SoloStar

Insulinum humanum

zawiesina do wstrzykiwań

100 j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990672448

65

Insuman Comb 25

Insulinum humanum isophanum

zawiesina do wstrzykiwań

100 j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990915613

66

Insuman Comb 25 SoloStar

Insulinum humanum isophanum

zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu

100 j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990672585

67

Insuman Rapid

Insulini iniectio neutralis

roztwór do wstrzykiwań

100 j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990914715

68

Insuman Rapid SoloStar

Insulini iniectio neutralis

roztwór do wstrzykiwań

100 j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990672363

69

Isoptin SR

Verapamili hydrochloridum

tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

120 mg

40 tabl.

5909990012725

70

Kreon 25 000

Pancreatinum

kapsułki dojelitowe

25 000 j.Ph.Eur. lipazy

50 kaps.

5909990042579

71

Leuprostin

Leuprorelin acetate

implant

5 mg

1 szt.

5909990836277

72

Madopar 125 mg

Benserazidum + Levodopum

kapsułki

25 mg + 100 mg

100 kaps.

5909990095018

73

Madopar 125 mg

Benserazidum + Levodopum

tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

25 mg + 100 mg

100 tabl.

5909990748723

74

Madopar 250

Benserazidum + Levodopum

kapsułki

50 mg + 200 mg

100 kaps.

5909990095216

75

Madopar 250

Benserazidum + Levodopum

tabletki

50 mg + 200 mg

100 tabl.

5909990095117

76

Madopar 62,5

Benserazidum + Levodopum

kapsułki

12,5 mg + 50 mg

100 kaps.

5909990094912

77

Madopar 62,5 mg

Benserazidum + Levodopum

tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

12,5 mg + 50 mg

100 tabl.

5909990748624

78

Madopar HBS

Benserazidum + Levodopum

kapsułki

100 mg + 25 mg

100 kaps.

5909990377510

79

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,6 ml

5909990928125

80

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,15 ml

5909990791286

81

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,2 ml

5909990791347

82

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,3 ml

5909990791392

83

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,4 ml

5909990791477

84

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,5 ml

5909990791521

85

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,25 ml

5909990922741

86

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,35 ml

5909990922758

87

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,45 ml

5909990922765

88

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,55 ml

5909990922772

89

Miflonide

Budesonidum

proszek do inhalacji w kapsułkach twardych

200 mcg

60 kaps.

5909990926213

90

Miflonide

Budesonidum

proszek do inhalacji w kapsułkach twardych

400 mcg

60 kaps.

5909990926312

91

Mixtard 30 Penfill

Insulinum humanum

zawiesina do wstrzykiwań

100 j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990238323

92

Mixtard 40 Penfill

Insulinum humanum

zawiesina do wstrzykiwań

100 j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990347124

93

Mixtard 50 Penfill

Insulinum humanum

roztwór do wstrzykiwań

100 j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990348121

94

Neulasta

Pegfilgrastimum

roztwór do wstrzykiwań

6 mg/0,6 ml

1 amp.-strzyk. 0,6 ml

5909990007523

95

Nitracor

Glyceroli trinitras

roztwór do infuzji

2 mg/ml

50 amp. 5 ml

5909990766116

96

NovoMix 30 Penfill

Insulinum aspartum

zawiesina do wstrzykiwań

100 j./ml

5 wkładów 3 ml

5909990879915

97

NovoMix 50 Penfill

Insulinum aspartum

zawiesina do wstrzykiwań

100j./ml

5 wkładów 3 ml

5909990614981

98

NovoRapid Penfill

Insulinum aspartum

roztwór do wstrzykiwań

100 j./ml

5 wkładów 3 ml

5909990451814

99

OncoTICE

BCG ad immunocurationem

proszek do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

2-8 x 10ˆ8 CFU żywych, atenuowanych prątków BCG/fiolkę

1 fiol. proszku

5909990671144

100

OnkoBCG 100

Prątki BCG do immunoterapii

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

100 mg pątków BCG/ml

1 amp. proszku + 1 amp. rozp.

5909990431731

101

OnkoBCG 100

Prątki BCG do immunoterapii

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

100 mg pątków BCG/ml

1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.

5909990761937

102

OnkoBCG 100

Prątki BCG do immunoterapii

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

100 mg pątków BCG/ml

5 amp. proszku + 5 amp. rozp.

5909990431724

103

OnkoBCG 100

Prątki BCG do immunoterapii

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

100 mg pątków BCG/ml

5 fiol. proszku + 5 amp. rozp.

5909990761944

104

Onko BCG 50

Prątki BCG do immunoterapii

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

50 mg (nie mniej niż 150 mln żywych prątków BCG)/ml

1 amp. proszku + 1 amp. rozp.

5909990431632

105

Onko BCG 50

Prątki BCG do immunoterapii

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

50 mg (nie mniej niż 150 mln żywych prątków BCG)/ml

1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.

5909990761906

106

Onko BCG 50

Prątki BCG do immunoterapii

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

50 mg (nie mniej niż 150 mln żywych prątków BCG)/ml

5 amp. proszku + 5 amp. rozp.

5909990431625

107

Onko BCG 50

Prątki BCG do immunoterapii

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

50 mg (nie mniej niż 150 mln żywych prątków BCG)/ml

5 fiol. proszku + 5 amp. rozp.

5909990761920

108

Ospen 1500

Phenoxymethylpenicillinum kalicum

tabletki powlekane

1 500 000 j.m.

12 tabl.

5909990071012

109

Opis Turbuhaler

Formoteroli fumaras

proszek do inhalacji

9 mcg/ dawkę inh.

1 poj. 60 dawek

5909990445318

110

Opis Turbuhaler

Formoteroli fumaras dihydricus

proszek do inhalacji

4,5 mcg/dawkę

1 poj. 60 dawek

5909990445219

111

Pentasa

Mesalazinum

tabletki o przedłużonym uwalnianiu

1 g

60 tabl.

5909990974375

112

Perlinganit

Glyceroli trinitras

roztwór do infuzji

1 mg/ml

10 amp. 10 ml

5909990264919

113

Polstigminum

Neostigmini methylsulfas

roztwór do wstrzykiwań

0,5 mg/ml

10 amp. 1 ml

5909990115211

114

Pradaxa

Dabigatranum etexilatum

kapsułki twarde

150 mg

30 kaps.

5909990887453

115

Pulmicort

Budesonidum

zawiesina do nebulizacji

0,125 mg/ml

20 poj. 2 ml

5909990445615

116

Pulmicort

Budesonidum

zawiesina do nebulizacji

0,25 mg/ml

20 poj. 2 ml

5909990445714

117

Pulmicort

Budesonidum

zawiesina do nebulizacji

0,5 mg/ml

20 poj. 2 ml

5909990445813

118

Pulmicort Turbuhaler

Budesonidum

proszek do inhalacji

100 mcg/dawkę inh.

1 poj. 200 dawek

5909990677313

119

Pulmicort Turbuhaler

Budesonidum

proszek do inhalacji

200 mcg/dawkę inh.

1 poj. 100 dawek

5909990677412

120

Pulmozyme

Dornasum alfa

roztwór do nebulizacji

1 mg/ml

30 amp. 2,5 ml

5909990375813

121

Rispolept

Risperidonum

roztwór doustny

1 mg/ml

1 butelka 100 ml

5909990423828

122

Rispolept Consta

Risperidonum

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu

25 mg

1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)

5909991058227

123

Rispolept Consta

Risperidonum

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu

37,5 mg

1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)

5909991058128

124

Rispolept Consta

Risperidonum

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu

50 mg

1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)

5909991058029

125

Salofalk 250

Mesalazinum

czopki

250 mg

30 szt.

5909990088829

126

Salofalk 500

Mesalazinum

tabletki dojelitowe

500 mg

50 tabl.

5909990400119

127

Seretide 125

Fluticasoni propionas + Salmeterolum

aerozol inhalacyjny, zawiesina

(125 mcg + 25 mcg)/dawkę inh.

1 poj. 120 dawek

5909990907014

128

Seretide 250

Fluticasoni propionas + Salmeterolum

aerozol wziewny, zawiesina

(250 mcg + 25 mcg)/dawkę inh.

1 poj. 120 dawek

5909990907113

129

Serevent

Salmeterolum

aerozol wziewny, zawiesina

25 mcg/dawkę inh.

1 poj. 120 dawek

5909990623099

130

Serevent Dysk

Salmeterolum

proszek do inhalacji

50 mcg/dawkę inh.

1 poj. 60 dawek

5909990437825

131

Spiriva

Tiotropium

proszek do inhalacji w kapsułkach twardych

18 mcg/dawkę inh.

30 kaps.

5909990985111

132

Spiriva

Tiotropium

proszek do inhalacji w kapsułkach twardych

18 mcg/dawkę inh.

30 kaps. z inhalatorem

5909990985128

133

Spiriva Respimat

Tiotropium

roztwór do inhalacji

2,5 mcg/dawkę odmierzoną

1 wkład 30 dawek leczniczych (60 dawek odmierzonych) + 1 inhalator Respimat

5909990735839

134

Symbicort Turbuhaler

Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus

proszek do inhalacji

(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.

1 inhalator 60 dawek

5909990882113, 5909990873029

135

Symbicort Turbuhaler

Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus

proszek do inhalacji

(320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.1 inhalator 60 dawek

1 inhalator 60 dawek

5909991079314, 5909990873241

136

Symbicort Turbuhaler

Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus

proszek do inhalacji

(80 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.

1 inhalator 60 dawek

5909990882014, 5909990872886

137

Systen Conti

Estradiolum + Norethisteroni acetas

system transdermalny

3,2 mg + 11,2 mg

8 plastrów

5909990444717

138

Systen Sequi

Estradiolum + Norethisteroni acetas

system transdermalny

1. Systen 50: 3,2 mg, 2. Systen Conti: 3,2 mg + 11,2 mg

8 plastrów: 4 plastry Systen 50 + 4 plastry Systen Conti

5909990444816

139

Tuberculin PPD RT23 SSI

Tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum

roztwór do wstrzykiwań

2 T.U./dawkę 0,1 ml

1 fiol. 5 ml

5909990715336

140

Tuberculin PPD RT23 SSI

Tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum

roztwór do wstrzykiwań

2 T.U./dawkę 0,1 ml

1 fiol. 1,5 ml

5909990715312

141

Tuberculin PPD RT23 SSI

Tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum

roztwór do wstrzykiwań

2 T.U./dawkę 0,1 ml

10 fiol. 1,5 ml

5909990715329

142

Tuberculin PPD RT23 SSI

Tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum

roztwór do wstrzykiwań

2 T.U./dawkę 0,1 ml

10 fiol. 5 ml

5909990715343

143

Vesicare 10 mg

Solifenacini succinas

tabletki powlekane

10 mg

30 tabl.

5909990215584

144

Vesicare 5 mg

Solifenacini succinas

tabletki powlekane

5 mg

30 tabl.

5909990215553

145

Xarelto

Rivaroxabanum

tabletki powlekane

20 mg

14 tabl.

5909990910700

146

Zoladex

Goserelinum

implant podskórny

3,6 mg

1 amp.-strzyk.

5909990082315

147

Zoladex LA

Goserelinum

implant podskórny

10,8 mg

1 amp.-strzyk.

5909990783212

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »