reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012–2018”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012–2018” (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 66) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Przewodniczący Zespołu: Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;”,

b) w pkt 3:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Krystyna Bylicka – przedstawiciel Narodowego Centrum Krwi,”,

– uchyla się lit. e,

– lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej,”,

– uchyla się lit. i,

– w lit. l kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. m oraz n w brzmieniu:

„m) Paweł Łaguna – Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie,

n) Beata Rozbicka – Dyrektor Narodowego Centrum Krwi.”;

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przewodniczący, po zakończeniu prac Zespołu, nie później jednak, niż do dnia 31 października 2016 r., przekaże, w postaci pisemnej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, projekt aktualizacji Programu oraz wnioski w sprawach, o których mowa w ust. 2, jeżeli zostaną przyjęte.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Zdrowia

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama