Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 836) ogłasza się Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r., stanowiący załączniki nr 1-6 do niniejszego obwieszczenia.

PREZES URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW
LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH
I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

Grzegorz Cessak

Załącznik 1. [WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ???????]

Załączniki do obwieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych
do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 57)

Załącznik Nr 1

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA PODSTAWIE POZWOLEŃ WYDANYCH PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ LUB KOMISJĘ EUROPEJSKĄ]

Załącznik Nr 2

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA PODSTAWIE POZWOLEŃ WYDANYCH PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ LUB KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W RAMACH IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO]

Załącznik Nr 3

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W RAMACH IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik Nr 4

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA PODSTAWIE POZWOLEŃ WYDANYCH PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ LUB KOMISJĘ EUROPEJSKĄ]

Załącznik Nr 5

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA PODSTAWIE POZWOLEŃ WYDANYCH PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ LUB KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W RAMACH IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO]

Załącznik Nr 6

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W RAMACH IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-04
  • Data wejścia w życie: 2021-08-04
  • Data obowiązywania: 2021-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe