REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 21

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 138, z późn. zm.2)) po § 576 dodaje się § 576a w brzmieniu:

„§ 576a. Przepisy niniejszego działu dotyczące zastępcy rzecznika dyscyplinarnego stosuje się do Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości. Prowadzenie i przechowywanie akt dyscyplinarnych oraz obsługę biurową Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości zapewnia się w sądzie będącym miejscem służbowym sędziego pełniącego tę funkcję.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Adam Bodnar


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289, 614, 1030, 1429, 1606, 1615 i 1860.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2020 r. poz. 2, 102, 114, 156, 163, 165, 246 i 265, z 2021 r. poz. 86, 159, 230, 324 i 328, z 2022 r. poz. 112, 137, 142 i 219 oraz z 2023 r. poz. 59, 126, 129, 137, 189 i 236.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-16
  • Data wejścia w życie: 2024-02-17
  • Data obowiązywania: 2024-02-17

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA