REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 119

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Łodzi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 78 ust. 4 i ust. 1 w zw. z art. 75a ust 1a i art. 75f ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268 oraz z 2023 r. poz. 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2024 r. z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 97), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Bogusława Jarmołowicz-Łochańska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Grzegorza Miśkiewicza.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Maria Ejchart
PODSEKRETARZ STANU

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA